Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

WIG.6733.1.12.2022.DGA      

                                                                      
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam iż, w dniu 22.03.2022 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Marzena Pyrcak w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 248/2, 145/3, 254, 147, 246/2, 145/2, 247/4, 44/5, 43/2, 43/4, 44/4, 247/5, 44/1, 241/2, 767/13, 43/3, 276/1, 276/2, 767/11, 41/1 położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz.


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 23.03.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: środa, 23 mar 2022 07:34
Data opublikowania: środa, 23 mar 2022 07:37
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 296 razy