Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ

Mikołajki, dn. 22 / 08 / 2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki
NIP 845-198-57-00, REGON 361222985

WJM.041.1.2015
Lp. 113

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na weryfikację, aktualizację i uszczegółowienie koncepcji przebiegu oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej oraz przygotowanie części SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Teresę Zamanę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą M&G Consulting Marketing z siedzibą w Warszawie (01-391), ul. Anieli Krzywoń 6 lok. 108 o wartości 74 907,00zł brutto. Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów (90 pkt).

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się z Unii Europejskiej ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów).


Piotr Jakubowski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
____________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2016 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2016 15:32
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1411 razy