Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi promocji Gminy Orzysz, poprzez udział drużyny w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej mężczyzn.

1. Przedmiot zamówienia:
Promocja Gminy Orzysz, podczas rozgrywek IV ligi piłki nożnej mężczyzn w okresie od momentu zawarcia umowy do 30 czerwca 2016r.
2. Kryterium oceny ofert:
Cena - 90%
Termin realizacji zamówienia – 10%
3. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.11.2015r. do godz.12:00. Ofertę można wysłać pocztexem na adres Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, lub złożyć osobiście w punkcie obsługi interesanta (pok. nr 4) w kopercie opieczętowanej z opisem „OFERTA NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCYJNEJ GMINY ORZYSZ”.
W ofercie wykonawca przedstawi propozycje form promocji i prezentacji Gminy Orzysz w powyższym okresie. Przedstawi harmonogram wydarzeń podczas których prezentowany będzie wizerunek Gminy Orzysz. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy oraz wizualizację i projekty graficzne materiałów zawierających logotypy gminy Orzysz.
Sprawę prowadzi: Inspektor Jadwiga Gryncewicz , tel. 87/424 10 59,
e-mail:jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl
Kontakt w dniach pn, wt, czw, pt, od godz. 7:30 do 15:30, śr. od 8:30 do 15:30.

(-) Leszek Marek Gryciuk

Zastępca Burmistrza

 

Data powstania: środa, 28 paź 2015 16:34
Data opublikowania: środa, 28 paź 2015 16:40
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1519 razy