Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2015 r.

 Burmistrz Orzysza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającym na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz".

W ramach projektu realizowane będą zadania: odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

Gmina Orzysz dokona wyboru przedsiębiorcy, który wykona powyższe prace.        

Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Orzysz dotacji   z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu -  85% kosztów kwalifikowanych,  pozostałe 15% będzie zobowiązany ponieść właściciel nieruchomości.

 Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych..

Wnioski należy składać do 28 lutego 2015 r. w Urzędzie  Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Orzyszu inspektor Władysław Pszczółkowski, telefonicznie pod nr 874241069 lub osobiście – pokój nr 12.

 Wnioski do pobrania na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 12.   

      BURMISTRZ       

Zbigniew Włodkowski
 

Pliki do pobrania: