Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orzysz – w szczególności zgodnie z zapisami Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.), którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 gru 2017 11:54
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 11:58
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 947 razy