Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa przyłącza kablowego nN-0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 112, 351, 114/8, 114/2 i 113/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.

WIG.6733.7.2.2016.DGA                

                   Orzysz, 14 września 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 778/ oraz art. 10 § 1, 41 i 61 § 4 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) informuję, iż na wniosek z dnia 07.09.2016 r., (data wpływu 12.09.2016 r.) PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Maciej Czerwonko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektryczna Pracownia Projektowo - Inwestycyjna „GRID” ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie przyłącza kablowego nN-0,4 kV” na działkach o nr ewidencyjnych 112, 351, 114/8, 114/2 i 113/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

 

Za- Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2016 12:48
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2016 12:51
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1440 razy