Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie usuwania azbestu

Burmistrz Orzysza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz", które realizowane będzie w 2014 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz".

  1. Typy projektów:
    • Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
    • Demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie wybrana w drodze przetargu firma posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.
  2. Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Orzysz dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  3. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
  4. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych - pozostałe 15% musi ponieść właściciel nieruchomości.

Termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Orzyszu inspektor Joanna Koronkiewicz tel. 874241068 lub osobiście – pokój nr 49. Wnioski do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 49.
Wnioski złożone po w/w terminie nie będą uwzględniane do realizacji w bieżącym roku.

W załączeniu zamieszczony został Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Orzysz, wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

Pliki do pobrania: