Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o zrealizowaniu przez Gminę Orzysz w 2017 r. zadania pn:" Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz"

Zadanie było dotowane na podstawie umowy 0019616023/OZ-LZ/D z dnia 17.07.2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Orzysz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Kwota dofinansowania obejmowała 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą " SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodraki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW", Część 1)- " Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz uchwały nr 869/Mer/2017 z dnia 04.07.2017 Zarządu WFOŚiGW.

W ramach zadania unieszkodliwiono 57,866 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 25 619,47 zł, w tym dofinansowanie 21 776,55 zł

Data powstania: środa, 6 gru 2017 12:19
Data opublikowania: środa, 6 gru 2017 12:46
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1075 razy