Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Przebudowa linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Ogródek gm. Orzysz

Nasz znak:                                                                     Data;

RGI.6733.3.2012.- 2013 GZ.                                             Orzysz, dn. 08.03.2013r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie atr.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15- 950 Białystok w sprawie wydania decyzji o  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr geodezyjnych 145/4, 145/5, 144, 156/5. Budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami złączowo-pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 145/4, 144, 129, 235/2, 143/4, 234/2, 142, 233/1, 234/1,  231, 221, 141/2, 141/3, 220/2, 140/4, 140/3, 37/1, 217, 218, 219, 136/1, 137, 135/2, 133/1, 130, 131, 132, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.”

Zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania i od dnia podania do publicznej wiadomości strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.(w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15 pok.11).

Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie decyzji celu publicznego na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Otrzymują:

  1. PGE Dystrybucja S.A.Oddział Białystok ul.Elektryczna 13
  2. Tablica ogłoszeń w/m
  3. Tablica ogłoszeń sołectwo Ogródek
  4. a/a                                                                                                             Burmistrz mgr Tomasz Jakub Sulima
Data powstania: wtorek, 12 mar 2013 13:40
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2013 14:27
Data edycji: wtorek, 12 mar 2013 14:40
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2178 razy
Ilość edycji: 1