Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

Oferta cenowa na organizację koncertów edukacyjno-muzycznych.

 

1. Zamawiający:

Gmina Orzysz

ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 087 4241040, faks 087 4241050

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca: organizacji 5-ciu 45 minutowych koncertów edukacyjno-muzycznych dla grupy 58 przedszkolaków z Przedszkola „Niezapominajka” w Orzyszu. Poszczególne koncerty będą się odbywały w amfiteatrze Przedszkola „ Niezapominajka”  w Orzyszu lub w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu.

Wymagane jest, aby podczas koncertów zaangażowane było minimum 5 instrumentów dętych np. flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, 5 instrumentalistów solistów. Koncerty powinny swoją tematyką odpowiadać zainteresowaniom przedszkolaków. Wskazanym jest, aby podczas koncertów zaprezentowana została muzyka ze znanych przedszkolakom bajek czy filmów. Wykorzystanie podczas koncertów znanej dzieciom muzyki pozwoli na skupienie ich uwagi i zainteresowania. Wykonawca podczas każdego koncertu powinien zapoznać odbiorców z instrumentem pokazując szczególności jego budowę (części), sposób wydobywania dźwięku, zakres możliwości wydobywania dźwięku, a także o historii powstawania instrumentu pokazując jeśli będzie to możliwe wcześniejsze wersje instrumentów. Aby dla przedszkolaków było to ciekawe zaleca się szczegółowe omówienie 1 instrumentu na jednym koncercie. Dzięki temu będzie możliwość zapoznania z każdym z 5 instrumentów. Każdy koncert będzie składał się z znanej muzyki dla dzieci, dla podtrzymania kontaktu z dziećmi zaleca się, aby podczas każdego koncertu zadawane były zagadki muzyczne. Podczas każdego z koncertów powinny zostać przygotowane zestawy zagadek dla dzieci ze znanych ich melodii z bajek polskich i zagranicznych. Podczas koncertów ponadto powinna zostać zagrana minimum następująca muzyka bądź jej fragmenty:

-     „Piotruś i Wilk” bajka muzyczna S. Prokofiew

-     „Dziadek do Orzechów” P. Czajkowski

-     „Śpiąca Królewna” P. Czajkowski

-     „Tańce Węgierskie” F. Farkas

-     „Tree Shanties” M. Arnold

 

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pn.: „Wyrównajmy szanse” (WND-POKL.09.01.01-28-011/14), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 kwi 2015 09:18
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2015 09:24
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1592 razy