Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Znak spawy:                                                               Data:

RGI.6220.1.2012-2013.GZ.                                           Orzysz, dnia 08.04.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływnia na środowisko (Dz. U. Nr199,poz.1227)

 

zawiadamia

że w dniu  08.04.2013r. na wniosek Gminy Orzysz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

„Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych i użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wyzwolenia i Wierzbińskiej w Orzyszu wraz z 3 sieciowymi przepompowniami ścieków z przyłączami eNN o długości sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej do 5600m oraz sieci wodociągowej do 3300 m i do 50 sztuk  przyłączy”

planowanego na działkach oznaczonych w ewidencji numerami:

320/4,411/44,278,254,411/24,257,260,262,411/67,411/46,266/1,275/1,276/2,411/17,411/50,411/52/411/51,411/74,411/26,411/29,411/66,411/65,270/2,268/3,411/76,263,264,265/1,265/2,411/45,411/35,411/36,411/37,267/3,267/4,276/1,411/16,411/32,411/42,411/41,411/39 położonych w obrębie 01 Orzysz, miejscowości Orzysz, gminie Orzysz.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją dowodową w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój 11 w godzinach urzędowania oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Pełnomocnik Renata Kuczyńska
  3. strony postępowania wg wykazu oraz przez podanie do publicznej wiadomości
  4. a/a

 

Burmistrz

mgr Tomasz Jakub Sulima

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2013 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2013 14:29
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 1912 razy