Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

WIG.6733.3.21.2022.DGA                                                                                     


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) w związku 
z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania iż, w dniu 21.11.2022 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 248/2, 145/3, 254, 147, 246/2, 145/2, 247/4, 44/5, 43/2, 43/4, 44/4, 247/5, 44/1, 241/2, 767/13, 43/3, 276/1, 276/2, 767/11, 41/1, 41/5, 41/4, 41/3, 246/1, 148/1, 148/5, 148/4 położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961


 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 21.11.2022 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2022 12:41
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2022 12:43
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 160 razy