Urząd Miejski w Orzyszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

środa, 27 gru 2017 12:03
na roboty budowlane pn: "Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego"
Czytaj całość

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

poniedziałek, 4 gru 2017 14:16
Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 16 paź 2017 14:59
na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego pn : „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby utworzenia kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 29 wrz 2017 12:17
na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego pn : „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby utworzenia kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 29 wrz 2017 12:00
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „ Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego oraz nabrzeży rzeki Orzyszy”
Czytaj całość

Zmiana treści SIWZ

piątek, 22 wrz 2017 14:07
w przetargu nieograniczonym na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 6 wrz 2017 10:28
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: "Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego Orzysza poprzez zagospodarowanie terytorium Ogródka Jordanowskiego oraz nabrzeży rzeki Orzyszy"
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 1 wrz 2017 14:21
w postępowaniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce”
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 25 sie 2017 08:41
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce”
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 24 sie 2017 13:58
na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo ( działki o nr 248/1, 248/2) Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz- Etap II ( działki o nr 248/2, 249)
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

czwartek, 24 sie 2017 09:06
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz – głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu”
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert

czwartek, 10 sie 2017 14:30
na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo ( działki o nr 248/1, 248/2) Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz- Etap II ( działki o nr 248/2, 249)
Czytaj całość

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

wtorek, 8 sie 2017 10:37
dot. przetargu nieograniczonego pn :” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo ( działki o nr 248/1, 248/2) Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo- Etap II ( działki o nr 248/2, 249)
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert

piątek, 21 lip 2017 14:03
na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo ( działki o nr 248/1, 248/2) Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz- Etap II ( działki o nr 248/2, 249)
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 14 lip 2017 13:47
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz – głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu”
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert

wtorek, 27 cze 2017 15:17
na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu- termomodernizacja budynku
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 19 maj 2017 14:05
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce”
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 10 maj 2017 16:41
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce”
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert

czwartek, 27 kwi 2017 15:01
na budowę budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowę biblioteki przeznaczonej na świetlice wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 26 kwi 2017 08:58
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce”
Czytaj całość

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 3 lut 2017 09:03
na dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia sesji

środa, 25 sty 2017 13:17
na dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.
Czytaj całość

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wtorek, 17 sty 2017 11:51
na dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.
Czytaj całość

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

piątek, 13 sty 2017 13:11
„Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu od 01 marca 2017r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018 , 2018/2019 i 2019/2020r.”
Czytaj całość

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

środa, 26 paź 2016 10:10
na ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” w części dot. Zadania 1. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Czytaj całość

Zmiana treści Załącznika nr 4

czwartek, 20 paź 2016 15:46
stanowiącego integralną część SIWZ w przetargu nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

środa, 26 lut 2014 14:22
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKR.271.1.2014.DSM. Nazwa zadania: Usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku.
Czytaj całość