Urząd Miejski w Orzyszu

ZARZĄDZENIE NR 26/8/2018

piątek, 26 paź 2018 11:22
Burmistrza Orzysza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 27/8/2018

piątek, 26 paź 2018 11:03
Burmistrza Orzysza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 13/8/2017

środa, 13 wrz 2017 11:50
Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 14/8/2017

środa, 13 wrz 2017 10:19
Burmistrza Orzysza z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
Czytaj całość

Uchwała Nr RIO.IV-0120-209/16

czwartek, 25 sie 2016 12:57
z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Orzysza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
Czytaj całość

Zarzadzenie 228/16

czwartek, 25 sie 2016 12:33
Burmistrza Orzysza z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.
Czytaj całość

Opinie RIO w sprawie budżętu na 2016 r.

piątek, 18 mar 2016 08:09
Uchwała nr RIO-IV-0120-66/16 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Orzysz, Uchwała nr RIO-IV-0120-67/16 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Miejską Orzysz deficytu budżetu.
Czytaj całość

Z a r z ą d z e n i e Nr 192 /15

wtorek, 11 sie 2015 09:21
Burmistrza Orzysza z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.
Czytaj całość

Opinia RIO

poniedziałek, 1 gru 2014 08:12
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie budżetu na 2015 r. oraz o projekcie WPF na 2015 r.
Czytaj całość

Opinia nr RIO.IV-0120-244/14

czwartek, 7 sie 2014 10:35
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Orzysza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku.
Czytaj całość

Uchwała RIO

piątek, 11 kwi 2014 13:42
Uchwała RIO.IV-0120/112/14 w sprawie wydania opinii z wykonania budżetu Gminy Orzysz za rok 2013.
Czytaj całość