Urząd Miejski w Orzyszu

Informacja o wyborze oferty

czwartek, 23 sty 2020 13:25
„Zakup z dostawą kruszywa łamanego , pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2020”
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji

poniedziałek, 13 sty 2020 08:25
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN- 15kV, budowa stacji transformatorowych SN/nN- 15kV/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej, ustawienie słupów linii w istniejącym ciągu linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 54, 53, 55/1 i 91/1 w obrębie geodezyjnym 04 - Czarne, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 8 sty 2020 14:32
Zakup z dostawą kruszywa łamanego, pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji

piątek, 20 gru 2019 08:42
Decyzja Nr 9/19 z dnia 20.12.2019 r. (znak: WIG.6733.8.2019.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach ewidencyjnych nr: 110/2, 130, 246/1, 246/2, 109/2, 105/3, 34, 243, 245, obręb geodezyjny 5 – Dąbrówka, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

wtorek, 17 gru 2019 07:46
Budowa: sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej, ustawienie słupa linii w istniejącym ciągu linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 53, 54, 55/1 i 91/1 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Informacja

środa, 11 gru 2019 10:29
o ogłoszeniu konkursu na "najlepszego Sołtysa wspierającego bezpieczne korzystanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych przez promowanie bardzo dobrze wykonywanych usług kominiarskich.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji

poniedziałek, 9 gru 2019 14:50
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz. Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych (zgodnie z załącznikiem graficznym): 9, 15, 23, 52, 51/1, 51/2 , 26/2, 26/1, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 47, 45, 46, 48, 49/1, 127, 44/1, 44/2, 104, 103/2, 103/3, 102, 101, 100/4, 100/7, 100/6, 110, 111, 112, 99, 96, 73, 97, 92, 119, 91, 121, 122, 123/1, 124, 123/2, 125, 88, 87,84/2, 83, 86, 174/3, 174/1, 80, 74, 79, 175/2, 395/3, 197, 173, 172, 169, 168, 165/1, 165/2, 165/3 w miejscowości Pianki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 9 gru 2019 09:52
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektoenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV na działkach o nr geodezyjnych: - 36, 82/1, 81/12 położonych w obrębie Pisz 2, gm. Pisz, - 172, 28 położonych w obrębie Maldanin, gm. Pisz, - 559/2 położonej w obrębie Snopki, gm. Pisz, - 47 położonej w obrębie Jeglin, gm. Pisz, - 72, 6 położonych w obrębie Trzonki, gm. Pisz, - 55, 557, 149/3, 127/176, 128/2 położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz, - 109, 107/1, 107/2 położonych w obrębie Kwik, gm. Pisz, - 375 położonej w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz, - 121 położonej w obrębie Gaudynki, gm. Orzysz, - 249, 248 położonych w obrębie Grzegorze, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Konkurs ofert

czwartek, 28 lis 2019 11:03
Foto: Konkurs ofert
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2020 roku.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 27 lis 2019 08:04
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 34, 105/3, 109/2, 110/2, 130, 243, 245, 246/1, 246/2 położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

czwartek, 21 lis 2019 14:21
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 20 lis 2019 14:53
Budowa: sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej, ustawienie słupa linii w istniejącym ciągu linii napowietrznej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 53, 54, 55/1 i 91/1 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Ogłoszenie o spotkaniu z przedstawicielami RDOŚ

czwartek, 31 paź 2019 13:37
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” zaplanowano przeprowadzenie spotkania dyskusyjnego z udziałem zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz PLH280056.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 30 paź 2019 11:30
Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Orzysz w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 28 paź 2019 08:23
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 34, 105/3, 109/2, 110/2, 130, 243, 245, 246/1, 246/2 położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 21 paź 2019 10:50
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Mazurskie Bagna
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji

poniedziałek, 21 paź 2019 08:25
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach ewidencyjnych nr: 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 110, 253, 321/1, 321/2, obręb geodezyjny 10 - Grądy, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 16 paź 2019 14:50
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu w sprawie przypadków padnięć dzików na ASF.
Czytaj całość

Obwieszczenie

środa, 16 paź 2019 14:47
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 25 wrz 2019 08:55
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn, budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 110, 253, 321/1, 321/2 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy.
Czytaj całość

Wezwanie

czwartek, 5 wrz 2019 13:56
do złożenia oświadczenia na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 4 wrz 2019 08:01
Wykonanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych łącznie z fotorejestracją pasa drogowego oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji

wtorek, 27 sie 2019 14:40
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach ewidencyjnych nr 110/1, 199/3, 155/5, 155/6, 155/7, 155/10, 155/11, 155/3, 155/8, 154/8, obręb geodezyjny 14 – Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

piątek, 23 sie 2019 12:57
„Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na działce o nr 570/26, przy ul. Słowackiego w Orzyszu ”
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 23 sie 2019 08:11
Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn, budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 110, 253, 321/1, 321/2 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 7 sie 2019 13:00
Wykonanie przyłączy wod-kan do istniejącego rurociągu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz domów mieszkalnych i budynku gospodarczego w m. Okartowo zlokalizowanych na działkach o nr geod. 97/21, 100/8, 100/15, 100/12
Czytaj całość

Zapytanie cenowe

czwartek, 25 lip 2019 13:09
Foto: Zapytanie cenowe
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pokazowo-warsztatowych z ceramiki w trakcie imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne 2019, które odbędą się 8 września 2019 w miejscowości Rostki Skomackie, w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020
Czytaj całość

Zapytanie cenowe

czwartek, 25 lip 2019 13:06
Foto: Zapytanie cenowe
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich dla 50 osób w trakcie imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne 2019, które odbędą się 8 września 2019 w miejscowości Rostki Skomackie, w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020
Czytaj całość

Zapytanie cenowe

czwartek, 25 lip 2019 12:56
Foto: Zapytanie cenowe
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu kulinarnego na dwa pieczone tradycyjne nad ogniskiem prosiaki w trakcie imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne 2019, które odbędą się 8 września 2019 w miejscowości Rostki Skomackie, w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020
Czytaj całość

Zapytanie cenowe

piątek, 19 lip 2019 13:34
Foto: Zapytanie cenowe
Wynajem sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia wraz z obsługą imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne, w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 19 lip 2019 08:06
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 199/3, 155/20, 155/18, 155/19, 155/16, 155/17, 110/1, 155/23, 155/24 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 10 lip 2019 15:51
Wykonanie przyłączy wod-kan do istniejącego rurociągu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz domów mieszkalnych i budynku gospodarczego w m. Okartowo zlokalizowanych na działkach o nr geod. 97/21, 100/8, 100/15, 100/12
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 4 lip 2019 10:27
Budowa linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o numerach ewidencyjnych 110/1, 199/3, 155/5, 155/6, 155/7, 155/10, 155/11, 155/3, 155/8, 154/8 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 14 cze 2019 13:17
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 199/3, 155/20, 155/18, 155/19, 155/16, 155/17, 110/1, 155/23, 155/24 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie cenowe

piątek, 7 cze 2019 15:49
Foto: Zapytanie cenowe
na uszycie 20 tradycyjnych kostiumów mazurskich w ramach projektu LT-PL-3R-231 „Do it with joy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 3 cze 2019 10:26
o uchwaleniu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026r. wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko".
Czytaj całość

Zaproszenie

czwartek, 16 maj 2019 08:13
na spotkanie informacyjno-eksperckie "Czas na czyste Powietrze"-konferencja w Piszu
Czytaj całość

Zawiadomienie

piątek, 10 maj 2019 15:15
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 2 szt. pól rozsączających oraz usługę wodną polegającą na odprowadzenie systemem kanalizacji deszczowej wód opadowych lud roztopowych do urządzeń wodnych (rozsączających) na dz. 3092 w obrębie Wierzbiny, gm Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji

środa, 8 maj 2019 10:24
Decyzja Nr 4/19 z dnia 07.05.2019 r. (znak:WIG.6733.3.2019.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na „budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 109, 110/1, 108, 153, 154/1, 154/8, 154/11, 155/26, 155/25, 199/3, 451/2 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji

wtorek, 7 maj 2019 12:15
Decyzja Nr 3/19 z dnia 07.05.2019 r. (znak:WIG.6733.2.2019.DGA) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach ewidencyjnych nr (według załącznika graficznego): 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 112, 130/11, 130/9, 130/8, 130/6, 110, 253, 329, 321/1, obręb geodezyjny 10 - Grądy, gm. Orzysz oraz 25, 238, 227/2, 237/1, obręb geodezyjny 1 - Aleksandrowo, gm. Orzysz.
Czytaj całość

obwieszczenie

piątek, 26 kwi 2019 09:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 12 kwi 2019 10:47
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 109, 110/1, 108, 153, 154/1, 154/8, 154/11, 155/26, 155/25, 199/3, 451/2 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 10 kwi 2019 10:36
Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn, budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 112, 130/11, 130/9, 130/8, 130/6, 110, 253, 329, 321/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy oraz działkach nr 25, 238, 227/2, 237/1 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

środa, 3 kwi 2019 11:45
o opiniowaniu społecznym projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 3 kwi 2019 11:12
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r. dla: • obszaru I – według załącznika graficznego nr 1, • obszaru II – według załącznika graficznego nr 2, • obszaru III – według załącznika graficznego nr 3.
Czytaj całość

Ogłoszenie

piątek, 22 mar 2019 08:30
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz w zakresie działek ewidencyjnych nr 286/4 i 287 w obrębie geodezyjnym 01 - miasto Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 22 mar 2019 08:26
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz w zakresie działek ewidencyjnych nr 286/4 i 287 w obrębie geodezyjnym 01 - miasto Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe - USC

czwartek, 21 mar 2019 17:48
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu wyznaczonym na Salę Ślubów przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Orzyszu oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert

wtorek, 19 mar 2019 14:58
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r. dla: obszaru I – według załącznika graficznego nr 1, obszaru II – według załącznika graficznego nr 2, obszaru III – według załącznika graficznego nr 3.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

wtorek, 19 mar 2019 13:25
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV na działkach ewidencyjnych nr (według załącznika graficznego): 359, 360, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 401, 402, 404, 410, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 424, 425/1, 427, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, obręb geodezyjny 16 – Ogródek, gm. Orzysz.
Czytaj całość

UWAGA!

poniedziałek, 18 mar 2019 09:34
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza brak przydatności wody pobranej z wodociągu Odoje do spożycia z powodu ponadnormatywnej ilości rtęci.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 11 mar 2019 13:09
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 109, 110/1, 108, 153, 154/1, 154/8, 154/11, 155/26, 155/25, 199/3, 451/2 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 11 mar 2019 12:48
Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn, budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV ze złączami kablowymi SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych 247/1, 207/1, 203, 120/1, 121, 125, 111/6, 111/2, 112, 130/11, 130/9, 130/8, 130/6, 110, 253, 329, 321/1 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy oraz działkach nr 25, 238, 227/2, 237/1 położonych w obrębie geodezyjnym Aleksandrowo, gmina Orzysz.
Czytaj całość

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

piątek, 8 mar 2019 13:05
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r. dla: obszaru I – według załącznika graficznego nr 1, obszaru II – według załącznika graficznego nr 2, obszaru III – według załącznika graficznego nr 3.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 8 mar 2019 09:21
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 428 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, miejscowość Klusy, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zaproszenie

poniedziałek, 18 lut 2019 11:18
na bezpłatne szkolenie organizowane przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie pt. "Odnawialne źródła energii - szansa na innowacyjne rolnictwo"
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 31 sty 2019 12:47
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 155 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 30 sty 2019 14:42
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426, 256, 257, 265, 266 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 29 sty 2019 13:57
„Dostawa kruszywa łamanego, pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2019”
Czytaj całość

Ogłoszenie

piątek, 18 sty 2019 08:17
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 18 sty 2019 08:12
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 11 sty 2019 14:47
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Ogłoszenie

piątek, 11 sty 2019 08:08
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 11 sty 2019 08:05
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek.
Czytaj całość

Unieważnienie Zapytania Ofertowego

piątek, 4 sty 2019 08:51
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej pn: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach 320/4, 320/5 obręb Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 28 gru 2018 07:40
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 koło miejscowości Rostki Skomackie.
Czytaj całość

INFORMACJA

piątek, 21 gru 2018 14:29
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – w wymiarze ½ etatu - inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnych w wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Czytaj całość

INFORMACJA

piątek, 21 gru 2018 14:13
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora biura obsługi interesanta w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 20 gru 2018 11:38
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426, 256, 257, 265, 266 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 17 gru 2018 09:53
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na części działki o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 14 gru 2018 08:40
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach 320/4, 320/5 obręb Orzysz”.
Czytaj całość

Zawiadomienie

poniedziałek, 26 lis 2018 14:57
o wszczęciu na wniosek ZUK Spółki Gminy Orzysz Sp. zo.o. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia wiejskiego w miejscowości Odoje.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 19 lis 2018 13:58
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 26 paź 2018 10:13
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy, gmina Orzysz na działkach o numerach ewidencyjnych 112, 136, 137, 114/10, 114/2, 114/8, 120/1, 138/2, 139/1, 139/9, 199/1, 207/1, 207/4, 209/1, 210/3, 212/3, 213/1, 216/3, 216/5, 216/6, 254/1, 255/1, 256/2, 351 położonych w obrębie Grądy, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

poniedziałek, 22 paź 2018 13:45
Budowa bazy magazynowej wraz z suszarnią i czyszczalnią oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Realizacja inwestycji planowana jest na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 27/8 – obręb Grzegorze, miejscowość Szwejkówko, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 11 paź 2018 13:35
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy, gmina Orzysz na działkach o numerach ewidencyjnych 112, 136, 137, 114/10, 114/2, 114/8, 120/1, 138/2, 139/1, 139/9, 199/1, 207/1, 207/4, 209/1, 210/3, 212/3, 213/1, 216/3, 216/5, 216/6, 254/1, 255/1, 256/2, 351 położonych w obrębie Grądy, gmina Orzysz.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 11 paź 2018 08:55
Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na działkach o nr 89/296, 89/294, 89/322, 89/323, 89/324, 89/325.
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na transport 30 osób

wtorek, 9 paź 2018 10:43
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na transport 30 osób na trasie Orzysz – Alytus – Orzysz, w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 27 wrz 2018 14:02
NA TRANSPORT 15 OSÓB NA TRASIE ORZYSZ - ALYTUS - ORZYSZ , W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU LT-PL-2S-116 " FORGET ME NOT" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ V-A Litwa - Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 26 wrz 2018 13:31
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV na działkach ewidencyjnych nr 359, 360, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 401, 402, 404, 410, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 424, 425, 427, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, obręb geodezyjny 16 – Ogródek, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

wtorek, 25 wrz 2018 14:06
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 koło miejscowości Rostki Skomackie. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr 91, 41/1, 41/2, 41/3, 41/10, 16/2, 43/6, 44, 34, 17, 49, 51 położonych w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe na:

poniedziałek, 24 wrz 2018 14:23
"Zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu z przeznaczeniem dla OSP realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości"
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 20 wrz 2018 12:10
na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu, realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej działającej na kartach SIM wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych”.
Czytaj całość

Zapytanie opfertowe - transport

wtorek, 18 wrz 2018 15:34
Foto: Zapytanie opfertowe - transport
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na transport 15 osób na trasie Orzysz – Alytus – Orzysz, w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 30 sie 2018 10:42
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz kablowej nN-0,4/0,23 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 359, 360, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 401, 402, 404, 410, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 424, 425/1, 427, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2 położonych w miejscowości Klusy w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

czwartek, 16 sie 2018 12:29
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk – Rostki Skomackie – Ogródek w km 2+440 koło miejscowości Rostki Skomackie na działkach o nr 91, 41/1, 41/2, 41/3, 41/10, 16/2, 43/6, 44, 34, 17, 49, 51 położonych w obrębie Rostki Skomackie, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi zagospodarowania terenu - miejsca wypoczynku dla osób starszych

wtorek, 14 sie 2018 13:11
Foto: Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi zagospodarowania terenu  - miejsca wypoczynku dla osób starszych
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi zagospodarowania terenu - miejsca wypoczynku dla osób starszych – na posesji Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawę szklarni, grilli, ławek, koszy na śmieci oraz pergoli z donicami

wtorek, 14 sie 2018 12:56
Foto: Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawę szklarni, grilli, ławek, koszy na śmieci oraz pergoli z donicami
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę szklarni, grilli, ławek, koszy na śmieci oraz pergoli z donicami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 „Forget me not” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Zmiana treści zapytania ofertowego

piątek, 10 sie 2018 14:50
na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej działającej na kartach SIM wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych"
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

piątek, 10 sie 2018 09:53
na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej działającej na kartach SIM wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych"
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 8 sie 2018 08:54
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kontenerowego złącza kablowego ZK-SN 15 kV na częściach działek ewidencyjnych nr 296/1 i 1000/2 oraz na działkach ewidencyjnych nr 341/1 i 297/2 w obrębie geodezyjnym nr 24 – Wierzbiny, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 26 lip 2018 13:23
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz kablowej nN-0,4/0,23 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 359, 360, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 401, 402, 404, 410, 412, 414, 417, 421, 422/1, 422/2, 423, 424, 425/1, 427, 440, 441/1, 441/2, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2 położonych w miejscowości Klusy w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 20 lip 2018 13:06
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi zagospodarowania terenu-miejsca wypoczynku dla osób starszych - na posesji Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 "Forget me not" współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa - Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

piątek, 20 lip 2018 12:55
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę szklarni, grilli, ławek, koszy na śmieci oraz pergoli z donicami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-116 "Forget me not" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa - Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

wtorek, 17 lip 2018 10:00
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15 kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 341/1, 296/1, 297/2 i 1000/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wierzbiny, gmina Orzysz.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 5 lip 2018 09:56
„Budowa oświetlenia ulicznego kablowego LED przy drodze wewnętrznej na dz. nr 26/9, 26/10, 513/9 / ul. Słowackiego w Orzyszu/- I Etap”
Czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

piątek, 22 cze 2018 09:13
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Mikosze w gminie Orzysz- skrzyżowanie sieci wodociągowej w km 260+037 oraz kanalizacji sanitarnej w km 260+038 z drogą krajową nr 16 w miejscowości Mikosze, działka nr 126 obręb ewidencyjny 0013 Mikosze.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 13 cze 2018 14:52
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15 kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 341/1, 296/1, 297/2 i 1000/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wierzbiny, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 5 cze 2018 14:31
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 10/2, 10/3, 10/4, 11, 29/4, 89, 91/2 oraz części działek ewidencyjnych nr 6, 7, 8, 10/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 18/1, 21/19, 21/20, 21/21, 23, 24, 25, 27/1, 27/2, 29/1, 29/3, 30/1, 31, 32, 33, 37/1, 38, 39, 40, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 54, 55/1, 56/3, 62, 63, 64, 59, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 100, 289/1 w obrębie geodezyjnym 4 – Czarne, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 1 cze 2018 09:31
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4 kV na częściach działek ewidencyjnych nr 130, 199/3, 153 w obrębie geodezyjnym nr 14 – Nowe Guty, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 30 maj 2018 13:22
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zorganizowanie 3-dniowej wizyty studyjnej na terenie Gminy Orzysz dla 30 uczestników projektu LT-PL-2S-116 "Forget me not" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 30 maj 2018 10:43
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz dwóch słupów elektroenergetycznych. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 122, 388/2, 388/3, 388/4, 388/6 w obrębie geodezyjnym 15 – Odoje, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 25 maj 2018 13:33
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV oraz kontenerowego złącza kablowego średniego napięcia. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 42/4, 35, 34/1, 34/2, 93/1, 18/1, 94/2, 2/1, 4, 3 w obrębie geodezyjnym 5 – Czarne, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 23 maj 2018 08:49
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 330/2016 z dnia 8 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 7 lutego 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 12/12/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie 3-dniowej wizyty studyjnej na terenie Gminy Orzysz dla 30 uczestników projektu LT-PL-2S-116 "Forget me not" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

czwartek, 10 maj 2018 12:41
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV na części działek o numerach ewidencyjnych 130, 199/3 i 153 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 9 maj 2018 13:38
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV. Budowa sieci elektoenergetycznej napowietrznej linii nN-0,4kV na części działek o numerach ewidencyjnych 6, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 18/1, 21/19, 21/20, 21/21, 23, 24, 25, 27/1, 27/2, 29/1, 29/3, 29/4, 30/1, 31, 32, 33, 37/1, 38, 39, 40, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 54, 55/1, 56/3, 62, 63, 64, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 100, 289/1 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 9 maj 2018 13:36
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15kV na części działek o numerach ewidencyjnych 2/1, 3, 4, 18/1, 34/1, 34/2, 35, 42/4, 93/1, 94/2 położonych obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

środa, 9 maj 2018 13:32
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na części działek o numerach ewidencyjnych 122, 388/2, 388/3, 388/4, 388/6 położonych w obrębie geodezyjnym Odoje, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 16 kwi 2018 11:50
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 10 kwi 2018 09:01
Przetwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i wytwarzania odpadów które będzie realizowane na terenie nieruchomości zlokalizowanej w m. Orzysz, gm. Orzysz, powiat piski, przy ul. Mickiewicza 7 na działkach o nr geod. 288 oraz 289/1.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 6 kwi 2018 12:51
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15kV” na części działek o numerach ewidencyjnych 2/1, 4, 18/1, 34/1, 34/2, 35, 42/4, 93/1, 94/2 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 6 kwi 2018 12:45
"Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV. Budowa sieci elektoenergetycznej napowietrznej linii nN-0,4kV” na części działek o numerach ewidencyjnych 6, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 18/1, 21/19, 21/20, 21/21, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 29/1, 29/3, 29/4, 30/1, 31, 32, 33, 37/1, 38, 39, 40, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 54, 55/1, 56/3, 62, 63, 64, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 100, 289/1 położonych w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 6 kwi 2018 12:39
"Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV” na części działek o numerach ewidencyjnych 122, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6 położonych w obrębie geodezyjnym Odoje, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 4 kwi 2018 10:22
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV na części działek o numerach ewidencyjnych 130, 199/3 i 153 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 30 mar 2018 09:52
Rozbiórka wraz z kruszeniem materiałów budowlanych uzyskanych z 5 budynków gospodarczych położonych na działkach 573, 411/45, 411/34 i 411/35 przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.
Czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

piątek, 30 mar 2018 09:30
Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 254+000 do km ok 256+700 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości ok 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR".
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

poniedziałek, 26 mar 2018 09:57
Przetwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i wytwarzania odpadów które będzie realizowane na terenie nieruchomości zlokalizowanej w m. Orzysz, gm. Orzysz, powiat piski, przy ul. Mickiewicza 7 na działkach o nr geod. 288 oraz 289/1.
Czytaj całość

Informacja o wyborze oferty

czwartek, 22 mar 2018 15:30
Rozbiórka wraz z kruszeniem materiałów budowlanych uzyskanych z 8 budynków gospodarczych położonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 411/45 przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 19 mar 2018 14:01
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

poniedziałek, 19 mar 2018 13:59
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 15 mar 2018 09:54
Rozbiórka wraz z kruszeniem materiałów budowlanych uzyskanych z 8 budynków gospodarczych położonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 411/45 przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 9 mar 2018 12:00
Foto: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 28.02.2018r. na zorganizowanie dwudniowej konferencji na terenie Gminy Orzysz dla 60 uczestników projektu LT-PL-1R-012 „Strenghtening families-building cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020 informuję, że wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 28 lut 2018 14:03
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie dwudniowej konferencji na terenie Gminy Orzysz dla 60 uczestników projektu LT-PL-1R-012 „Strenghtening families-building cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

czwartek, 15 lut 2018 16:43
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 12 lut 2018 15:36
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie i dostawę materiałów promujących realizację projektu LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 12 lut 2018 15:34
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie usługi transportowej uczestników biorących udział w projekcie LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 12 lut 2018 15:28
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
realizacja obozu sportowego dla grupy 30 uczestników biorących udział w projekcie LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 9 lut 2018 10:51
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 7 lut 2018 08:21
na dostawę kruszywa łamanego , pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2018”
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 31 sty 2018 14:03
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 31 sty 2018 14:00
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na transport uczestników biorących udział w projekcie LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 31 sty 2018 11:03
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na organizację i realizację obozu sportowego dla grupy 30 uczestników biorących udział w projekcie LT-PL-2S-125 „Active and health cross border communities” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.
Czytaj całość

Obwieszczenie

wtorek, 30 sty 2018 12:04
Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1 320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Sumki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

środa, 17 sty 2018 13:48
Przebudowa drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik).
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

czwartek, 21 gru 2017 14:20
Rozbiórka istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w km 259+958 drogi krajowej Nr 16. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach geodezyjnych 214/1, 126, 153, 129, 152/1, 152/4, 194/1, 194/2, 128/1 i 214/2, powiat piski, gmina Orzysz – obszar wiejski, obręb nr 13 Mikosze.
Czytaj całość

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19 gru 2017 11:54
Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orzysz – w szczególności zgodnie z zapisami Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.), którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 14 gru 2017 15:29
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 14 gru 2017 15:18
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 369 położonej w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 14 gru 2017 11:29
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz słupa sieci napowietrznej. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 483/3, 483/11, 483/12 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny, części działek ewidencyjnych nr 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 38/1, 38/2, 39/4, 45/2, 126, 129, 131, 1007/4, 3015, 3031/1, 3032, 3033, 3048/4 w obrębie geodezyjnym 21 – Strzelniki oraz działka ewidencyjna nr 128 w obrębie geodezyjnym 21 – Strzelniki, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 14 gru 2017 09:26
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, kontenerowych złączy kablowych ZN-SN oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 427/1, 486/3, 428/5 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny oraz działki ewidencyjne nr 486/1, 486/2, 486/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 12 gru 2017 13:50
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 34, 64/6, 68, 73, 75, 76/12, 86, 91, 101, 110, 112, 113, 115/1, 116, 119/1 w obrębie geodezyjnym 20 – Rostki Skomackie oraz działki ewidencyjne nr 64/1, 64/3, 64/4, 77, 79/1, 79/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81, 82/1, 82/2, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 92/1, 92/7, 92/8, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95/1, 95/2, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 111/3, 135 w obrębie geodezyjnym 20 – Rostki Skomackie, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Informacja

środa, 6 gru 2017 12:19
Foto: Informacja
o zrealizowaniu przez Gminę Orzysz w 2017 r. zadania pn:" Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz"
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 24 lis 2017 12:03
BudowA sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, kontenerowych złączy kablowych ZN-SN oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 427/1, 486/3, 428/5 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny oraz działki ewidencyjne nr 486/1, 486/2, 486/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

piątek, 24 lis 2017 11:30
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz słupa sieci napowietrznej. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 483/3, 483/11, 483/12 w obrębie geodezyjnym 24 – Wierzbiny, części działek ewidencyjnych nr 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 38/1, 38/2, 39/4, 45/2, 126, 129, 131, 1007/4, 3015, 3031/1, 3032, 3033, 3048/4 w obrębie geodezyjnym 21 – Strzelniki oraz działka ewidencyjna nr 128 w obrębie geodezyjnym 21 – Strzelniki, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

wtorek, 21 lis 2017 14:25
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 20 lis 2017 13:14
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV. Teren przedmiotowej inwestycji stanowią części działek ewidencyjnych nr 34, 64/6, 68, 73, 75, 76/12, 86, 91, 101, 110, 112, 113, 115/1, 116, 119/1 w obrębie geodezyjnym 20 – Rostki Skomackie oraz działki ewidencyjne nr 64/1, 64/3, 64/4, 77, 79/1, 79/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81, 82/1, 82/2, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 92/1, 92/7, 92/8, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95/1, 95/2, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 111/3, 135 w obrębie geodezyjnym 20 – Rostki Skomackie, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Informacja

piątek, 17 lis 2017 08:52
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Informacja

wtorek, 14 lis 2017 13:56
o terminie i miejscu II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 20 paź 2017 07:25
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Teren inwestycji stanowią części działek o numerach ewidencyjnych 28/1, 132, 133 w obrębie geodezyjnym 21- Strzelniki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 13 paź 2017 13:56
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowa złącz kablowych ZK-SN 15kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych: 483/3, 483/11, 483/12 położonych w obrębie geodezyjnym Wierzbiny oraz 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 38/1, 38/2, 39/4, 45/2, 126, 128, 129, 131, 1007/4, 3015, 3031/1, 3032, 3033, 3048/4 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelniki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 13 paź 2017 13:54
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 34, 64/1, 64/3, 64/4, 64/6, 68, 73, 75, 76/12, 77, 78, 79/1, 79/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86, 91, 92/1, 92/7, 92/8, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/2, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 101, 110, 111/3, 111/4, 112, 113, 115/1, 116, 119/1, 135 położonych w obrębie geodezyjnym Rostki Skomackie, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 13 paź 2017 10:27
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV. Budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV. Budowie złącz kablowych ZK-SN 15kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerze ewidencyjnym 427/1, 428/1, 428/5, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001/1, 1001/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wierzbiny, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 15 wrz 2017 12:58
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4”
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 30 sie 2017 15:13
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1698 N DK nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK nr 63 odcinek Ublik – DK nr 63, gmina Orzysz, na działkach o nr geod. 426 (obręb Góra), 275/1, 239/2, 239/4, 243/1, 154/1, 242/4 (obręb Ublik)”.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 30 sie 2017 12:13
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 21/18, obręb Grzegorze, gm. Orzysz”.
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 24 sie 2017 12:40
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 24 sie 2017 10:12
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrebie geodezyjnym Ogródek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 2 sie 2017 12:11
w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na działce o numerze ewidencyjnym 153 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 25 lip 2017 11:52
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym302 w Orzyszu
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 20 lip 2017 09:39
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek zgodnie z Uchwałą Nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r., opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr XL/283/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r. oraz opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

piątek, 7 lip 2017 12:42
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek zgodnie z Uchwałą Nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r., opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr XL/283/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r. oraz opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Informacja o wyniku postępowania

czwartek, 6 lip 2017 14:38
na "Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Okartowo na działce o nr geodezyjnym 80/31 obręb Okartowo wraz z dokumentacją"
Czytaj całość

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

wtorek, 4 lip 2017 15:19
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz w obrębie geodezyjnym Ogródek zgodnie z Uchwałą Nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r., opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz zgodnie z Uchwałą Nr XL/283/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2017 r. oraz opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie oferowe

czwartek, 22 cze 2017 12:16
Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Okartowo na działce o nr geodezyjnym 80/31 obręb Okartowo wraz z dokumentacją.
Czytaj całość

Zapytanie oferowe

czwartek, 22 cze 2017 11:35
Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pianki na działce o nr geodezyjnym 73 obręb Pianki wraz z dokumentacją
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 5 cze 2017 11:18
Wykonanie inwentaryzacji, audytu efektywności elektrycznej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego oświetlenia ulicznego w Gminie Orzysz
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 1 cze 2017 10:15
Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje na działce o nr geodezyjnym 48 obręb Odoje wraz z dokumentacją
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 19 maj 2017 07:54
Wykonanie z materiałów zlecającego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężewo na działce o nr geodezyjnym 10/11 obręb Okartowo wraz z dokumentacją
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 18 maj 2017 09:13
Wykonanie z materiałów zlecającego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Okartowo na działce o nr geodezyjnym 202/2 obręb Okartowo wraz dokumentacją
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 18 maj 2017 08:39
Wykonanie z własnych materiałów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzysz na działce o nr geodezyjnym 194/35 obręb Orzysz wraz z dokumentacją .
Czytaj całość

Ogłoszenie „Wspólne podwórko 2017”

czwartek, 27 kwi 2017 10:44
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2017” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2017 roku.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

poniedziałek, 27 lut 2017 08:54
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Dziubiele, gm. Orzysz pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie, na części działek o numerach geodezyjnych 135/2 i 135/3 – obręb Dziubiele, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 8 lut 2017 16:02
Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dąbrówka gmina Orzysz. Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym 258/3 w obrębie geodezyjnym 5 - Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 6 lut 2017 07:45
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 12 sty 2017 10:06
„Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dąbrówka, gmina Orzysz” na działce o nr ewidencyjnym 258/3 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

INFORMACJA

czwartek, 22 gru 2016 07:35
Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) Urząd Miejski w Orzyszu czynny jest w godzinach od 7.30 do 13.00.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 22 lis 2016 16:04
Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 112, 351, 114/8, 114/2, 113/1, 114/9, 113/2 położonych w obrębie Grądy, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Informacja

wtorek, 22 lis 2016 11:12
Foto: Informacja
o zrealizowaniu przez Gminę Orzysz w 2016 r. zadania pn:" Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz"
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 16 lis 2016 10:51
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 25 paź 2016 15:57
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.
Czytaj całość

Informacja o wyborze oferty

poniedziałek, 22 sie 2016 15:29
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

wtorek, 16 sie 2016 08:09
na weryfikację, aktualizację i uszczegółowienie koncepcji przebiegu oraz programu-funkcjonalno-użytkowego mazurskiej pętli rowerowej oraz przygotowanie części SIWZ na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do realizacji zamierzenia
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 12 sie 2016 07:39
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

piątek, 1 lip 2016 07:46
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 na działkach o numerach geodezyjnych 47/3, 126 i 140 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 30 cze 2016 08:12
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 20 cze 2016 15:03
Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 20 cze 2016 14:53
Budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 129, 5/2, 14, 6 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 15 cze 2016 10:44
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 na działkach o numerach geodezyjnych 47/3, 126 i 140 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

poniedziałek, 30 maj 2016 08:26
Budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN- 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o nr ewidencyjnych 129, 5/2, 14, 6 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelniki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

piątek, 13 maj 2016 13:02
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 28 kwi 2016 09:03
Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa budynku Biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską na działce o nr geodezyjnym 258/1 położonej w obrębie Dąbrówka, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 25 kwi 2016 14:29
Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 25 kwi 2016 12:24
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej z m. Dziubiele do m. Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg w obrębie Dziubiele, gm. Orzysz planowana do realizacji na działkach o nr ew. 303, 89, 295, 124, 57, 20/3, 4/129, 20/5, 4/131, 11/17, 20/8, 4/132, 20/10, 11/18, 4/134, 20/11, 6/2, 4/27, 14/25 – obręb Dziubiele, położonych w miejscowości Dziubiele i Suchy Róg, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

czwartek, 14 kwi 2016 07:57
Burmistrz Orzysza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN - 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN - 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi". Obwieszczenie w załączeniu
Czytaj całość

Informacja

środa, 23 mar 2016 13:30
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2016 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Orzyszu przyjmują interesantów w godzinach od 7.30 do 12.00. Korespondencję, w tym podania i wnioski, można składać w tym dniu w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach od 7.30 do 15.30.
Czytaj całość

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lut 2016 14:23
z dnia 18 lutego 2016 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zamówień publicznych i rozliczania inwestycji gminnych w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

piątek, 29 sty 2016 13:25
Zapytanie ofertowe na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

środa, 30 gru 2015 16:44
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „wymianie słupa w linii SN, budowie linii kablowej SN 15kV długość około 62 m, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm² długość 106 m, złącza kablowo-pomiarowego szt. 1” na działkach o nr ewidencyjnych 230/2, 247/1, 224/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 30 gru 2015 08:37
Opracowanie na rzecz Gminy Orzysz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego wraz z analizą i załącznikami graficznymi w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Czytaj całość

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

wtorek, 15 gru 2015 11:47
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie na rzecz Gminy Orzysz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego wraz z analizą i załącznikami graficznymi w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

wtorek, 15 gru 2015 11:30
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

czwartek, 3 gru 2015 14:18
na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w 2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

wtorek, 24 lis 2015 19:12
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Informacja

wtorek, 17 lis 2015 09:12
Foto: Informacja
Gmina Orzysz informuje o zrealizowanym w 2015 roku zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz”.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 12 lis 2015 10:19
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500 m, sieci wodociągowej do 5500 m i do 400 szt. przyłączy.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 9 lis 2015 14:28
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości 280 m do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnych 86 i 87/21 położnych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 9 lis 2015 14:17
Budowa linii kablowej nN 0,4kV o długości 66m, do zasilania budynków mieszkalnych nadziałce o nr ewidencyjnym 273 położonej w obrębie Nowe Guty gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

czwartek, 5 lis 2015 14:19
Budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele gmina Orzysz.
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

środa, 28 paź 2015 16:34
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi promocji Gminy Orzysz, poprzez udział drużyny w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej mężczyzn.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

czwartek, 22 paź 2015 14:13
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500 m, sieci wodociągowej do 5500m i do 400 szt. przyłączy.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 25 wrz 2015 09:52
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

piątek, 18 wrz 2015 08:56
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 11 wrz 2015 10:52
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500m, sieci wodociągowej do 5500m i do 400 szt. przyłączy.
Czytaj całość

Obwieszczenie

środa, 26 sie 2015 12:35
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu oddziaływania na obszar Natura 2000
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 26 sie 2015 10:31
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 6 lip 2015 10:36
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie, Adres: 12-250 Orzysz, Okartowo 22
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 8 cze 2015 10:25
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu, Adres: 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 14
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 8 cze 2015 10:22
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce, Adres: 12-250 Orzysz, Dąbrówka 40
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 8 cze 2015 09:56
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie, Adres: 12-250 Orzysz, Okartowo 22
Czytaj całość

WYKAZ

środa, 27 maj 2015 07:52
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
Czytaj całość

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

piątek, 22 maj 2015 15:36
z dnia 22 maja 2015 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale dochodów i windykacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 20 maj 2015 15:36
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

środa, 20 maj 2015 08:53
ZARZĄD STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 z siedzibą w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA
Czytaj całość

WYKAZ

wtorek, 12 maj 2015 15:22
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Czytaj całość

WYKAZ

wtorek, 12 maj 2015 15:16
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Orzyszu.
Czytaj całość

Wykaz

wtorek, 12 maj 2015 14:51
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
Czytaj całość

Wykaz

wtorek, 12 maj 2015 14:44
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres piętnastu lat
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 12 maj 2015 08:36
na organizację warsztatów naukowo-plastycznych, gier terenowych z oprawą muzyczną i zajęciami plastycznymi według autorskiego scenariusza, zajęć sportowych i ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu z muzycznym motywem przewodnim.
Czytaj całość

Wykaz - dz. nr geod. 521, obręb Orzysz

poniedziałek, 11 maj 2015 21:05
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Orzyszu. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Orzyszu oznaczona numerem geodezyjnym 521 o pow. 3000 m2.
Czytaj całość

Wykaz

poniedziałek, 11 maj 2015 14:22
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku
Czytaj całość

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

piątek, 8 maj 2015 14:13
z dnia 8 maja 2015 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale dochodów i windykacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

WYKAZ

czwartek, 30 kwi 2015 08:28
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
Czytaj całość

Zaproszenie do złożenia oferty

poniedziałek, 27 kwi 2015 14:38
Oferta cenowa na organizację warsztatów naukowo-plastycznych, gier terenowych z oprawą muzyczną i zajęciami plastycznymi według autorskiego scenariusza, zajęć sportowych i ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu z muzycznym motywem przewodnim.
Czytaj całość

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

środa, 22 kwi 2015 16:24
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, przeciwpożarowych, zaopatrzenia Urzędu i zbiórek publicznych w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

Wykaz

środa, 22 kwi 2015 14:40
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
Czytaj całość

Wykaz

środa, 22 kwi 2015 14:35
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
Czytaj całość

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

wtorek, 31 mar 2015 15:30
z dnia 31 marca 2015 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, przeciwpożarowych, zaopatrzenia Urzędu i zbiórek publicznych w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

WYKAZ

poniedziałek, 16 mar 2015 15:11
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
Czytaj całość

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

czwartek, 5 mar 2015 11:15
Foto: SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu organizuje szkolenia dla rolników z terenu gminy Orzysz na temat "Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW na lata 2015". Szkolenie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu dnia 10.03.2015 r. o godz. 10:00.
Czytaj całość

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

piątek, 27 lut 2015 12:36
o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

czwartek, 12 lut 2015 12:45
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

czwartek, 12 lut 2015 12:36
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 15 gru 2014 14:54
Obwieszczenie w sprawie możliwości składania uwag i wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 21 lis 2014 15:14
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.”, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Czytaj całość

Obwieszczenie

wtorek, 18 lis 2014 11:21
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz
Czytaj całość

Obwieszczenie

wtorek, 18 lis 2014 11:19
Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium i warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

piątek, 7 lis 2014 10:58
W dniu 06 listopada 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

środa, 5 lis 2014 13:12
W dniu 05 listopada 2014 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki, gmina Orzysz
Czytaj całość

Obwieszczenie

środa, 29 paź 2014 14:56
Wydanie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki.
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 24 paź 2014 14:22
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie, gmina Orzysz
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

poniedziałek, 20 paź 2014 14:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

czwartek, 16 paź 2014 12:35
16 października 2014 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66 – 200 Świebodzin, w imieniu którego działa pełnomocnik Grzegorz Wyskiel reprezentujący firmę WTU Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karkonoskiej 10, 53-015
Czytaj całość

Obwieszczenie

wtorek, 14 paź 2014 14:39
Przedłużenie terminu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie obiektów dla instalacji przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanego na działce nr 411/66 – obręb Orzysz, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

poniedziałek, 13 paź 2014 09:49
Wszczęcie postępowania z wniosku Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 5, 12 – 250 Orzysz, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu p. Waldemar Kononiuk z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki.
Czytaj całość

Obwieszczenie

środa, 8 paź 2014 14:55
Wydanie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 3 paź 2014 14:57
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 3 paź 2014 08:56
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zahamowaniu nadmiernego odpływu i podniesienie poziomu wód gruntowych w obszarze torfowisk alkalicznych poprzez wykonanie prostych budowli piętrzących wodę w formie zastawek drewnianych, progów z bali drewnianych, przegród ziemno – narzutowych w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423 pt. „ Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” współfinansowanego ze środków LIFE+ oraz NFOŚ i GW.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wtorek, 23 wrz 2014 12:43
Wszczęcie postępowania z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz, w imieniu którego działa Dyrektor p. Leszek Skolimowski z dnia 20.05.2014 r. (data wpływu 19.09.2014 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 18 wrz 2014 14:44
Przedłożenie przez GW INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 50/1, 10 – 274 Olsztyn, w imieniu której działa Pełnomocnik Zarządu p. Roman Chrzanowski Raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego przez mgr inż. Joannę Kołakowską, w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczy inwestycji pn. „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.
Czytaj całość

Obwieszczenie

środa, 6 sie 2014 09:16
Zawiadomienie o wezwaniu w dniu 05.08.2014 r. Wnioskodawcy do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. „Budowa obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

czwartek, 24 lip 2014 09:27
Wznowienie postępowania z wniosku spółki GW INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 50/1, 10 – 274 Olsztyn, w imieniu której działa Pełnomocnik Zarządu p. Roman Chrzanowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.
Czytaj całość

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

wtorek, 3 cze 2014 12:23
Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ułożeniu kabla energetycznego ziemnego typu YAKXS 4 x 120 mm² do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnym 165/2, 165/3, 166/2, 166/1, położnych w obrębie geodezyjnym Pianki, gmina Orzysz.”
Czytaj całość

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

piątek, 18 kwi 2014 11:16
W sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ułożeniu kabla energetycznego ziemnego typu YAKXS 4 x 120 mm² do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnym 165/2, 165/3, 166/2, 166/1, położnych w obrębie geodezyjnym Pianki, gmina Orzysz.”
Czytaj całość

INFORMACJA

poniedziałek, 24 mar 2014 12:48
o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce
Czytaj całość

Obwieszczenie

wtorek, 28 sty 2014 13:09
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.
Czytaj całość

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

środa, 22 sty 2014 11:14
Przedsięwzięcie polegające na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz (Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 124 z dnia 08.08.2008, poz. 2035)
Czytaj całość

Obwieszczenie

wtorek, 24 gru 2013 10:10
O wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz (Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 124 z dnia 08.08.2008, poz. 2035).
Czytaj całość

Obwieszczenie

wtorek, 3 gru 2013 11:09
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 21 paź 2013 11:33
Dotyczy decyzji z dnia 18.10.2013 r. znak RGI.6733.4.2013.DKO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 20 wrz 2013 14:36
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb Czarne, gmina Orzysz oraz obręb Pańska Wola miejscowość Biała Giżycka, gmina Wydminy.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 26 sie 2013 15:01
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb Mikosze, gmina Orzysz.
Czytaj całość

Obwieszczenie

środa, 14 sie 2013 12:23
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Czarne gmina Orzysz i w obrębie Pańska Wola miejscowość Biała Giżycka gmina Wydminy.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wydanej decyzji.

piątek, 14 cze 2013 10:33
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Nadleśnictwa Giżycko, z siedzibą w Giżycku, przy ul. Słowiańskiej 2.
Czytaj całość

Decyzja o umorzeniu postępowania

piątek, 14 cze 2013 10:07
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra” obejmującego działki nr: 431, 430, 397, 398, 381, 350, 318/2, 440/2, 318/1, 317/3, 317/2 – obręb Okartowo, gm. Orzysz
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

wtorek, 14 maj 2013 15:02
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

czwartek, 9 maj 2013 13:19
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Promocja i ochrona zdrowia mieszkańców gminy poprzez realizację badań profilaktycznych”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 8 maj 2013 11:49
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

czwartek, 4 kwi 2013 10:45
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA ODBUDOWIE LINII ENERGETYCZNEJ W MIKOSZACH
Czytaj całość

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.

wtorek, 8 sty 2013 12:50
„Przebudowie linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr. geodezyjnych 145/4, 145/5, 144, 156/5. Budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami złączowo-pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 145/4, 144, 129, 235/2, 143/4, 234/2, 142, 233/1, 234/1, 231, 221, 141/2, 141/3, 220/2, 140/4, 140/3, 37/1, 217, 218, 219, 136/1, 137, 135/2, 133/1, 130, 131, 132, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.”
Czytaj całość

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegow obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz.

poniedziałek, 1 paź 2012 10:09
W sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii napowietrzno – kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz na działkach o nr ewidencyjnych: 39, 58/12, 46, 16/1, 36/5, 26.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

piątek, 13 sty 2012 14:47
Burmistrza Orzysza o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Orzysz na 2012 rok.
Czytaj całość

Konsultacje społeczne

czwartek, 1 wrz 2011 14:24
projektu dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 13 maj 2011 14:22
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011R. - „ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI RATOWNICZEJ I REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA JEZIORZE ORZYSZ I SĄSIEDNICH AKWENACH NA TERENIE GMINY ORZYSZ”.
Czytaj całość

,Informacja

wtorek, 2 lis 2010 15:19
o firmach zbierajacych zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Orzysz
Czytaj całość

Ogłoszenie

piątek, 13 sie 2010 09:12
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku w Gminie Orzysz
Czytaj całość

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów oraz sprzętu.

wtorek, 23 mar 2010 09:51
Burmistrz Orzysza informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 255/09

wtorek, 24 lis 2009 09:26
ZARZĄDZENIE Nr 255/09 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 19 listopada 2009 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częśc
Czytaj całość