Urząd Miejski w Orzyszu

KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 2010

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY DO DNIA 16.06.2010 r.