Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Ełckiej 43 w Orzyszu

poniedziałek, 15 maj 2017 09:14
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Ełckiej 43 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2120/48900 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 111/28 o powierzchni 277 m2 w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ełckiej 43 w Orzyszu.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Ełckiej 43 w Orzyszu

poniedziałek, 15 maj 2017 09:07
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Ełckiej 43 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 1805/48900 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 111/28 o powierzchni 277 m2 w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ełckiej 43 w Orzyszu.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

środa, 1 lut 2017 12:28
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.
Czytaj całość