Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - sprzedaż budynków garażowych na rzecz najemców

wtorek, 4 lip 2017 09:43
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz budynku garażowego położonego na działce o nr geod. 258/1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.
Czytaj całość

WYKAZ - sprzedaż budynków garażowych na rzecz najemców

czwartek, 6 lip 2017 09:05
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz budynku garażowego położonego na działce o nr geod. 258/1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

wtorek, 4 lip 2017 10:39
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 333/2.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

wtorek, 4 lip 2017 09:25
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 287.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Ełckiej 43

środa, 28 cze 2017 08:41
Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 43 przy ul. Ełckiej w Orzyszu, na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 9 w budynku wielorodzinnym nr 43 w Orzyszu, przy ul. Ełckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 1805/48900 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 111/28 o powierzchni 277 m2.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Ełckiej 43

środa, 28 cze 2017 08:36
Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 43 przy ul. Ełckiej w Orzyszu, na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 43 w Orzyszu, przy ul. Ełckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2120/48900 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 111/28 o powierzchni 277 m2.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - dz. 446/17, Grzegorze, gm. Orzysz

środa, 28 cze 2017 08:25
Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 29/1, 25/2, 446/18, 446/9 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. Grzegorze, gm. Orzysz.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Wojska Polskiego 44

środa, 21 cze 2017 13:42
Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 44 w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 3140/28411 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 317/60 o powierzchni 348 m2.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

środa, 1 lut 2017 12:28
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.
Czytaj całość