Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 13/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 stycznia 2021

Wiadomości

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu o ustalnie nazwy urzędowej dla Mikosze Osada

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Orzyszu o ustalnie nazwy urzędowej dla Mikosze Osada - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-21/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-21/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-20/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO-IV-0120-20/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 stycznia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 stycznia 2021

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Informacja z konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przyłącza wodno-kanalizacyjne

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przyłącza wodno-kanalizacyjne - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - inspektor nadzoru inwestorskiego - ZMIANA TERMINU

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - inspektor nadzoru inwestorskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 1 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 stycznia 2021

Wiadomości

Posiedzenie wspólne Komisji Gospodarczo-Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie wspólne Komisji Gospodarczo-Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 stycznia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 570/2, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 570/2, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

Dodanie nowej wiadomości: INFOLINIA DO ZGŁASZANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - [Wszystkie zmiany]

Konkurs Ofert

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs Ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 stycznia 2021

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 stycznia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 146/15, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 146/15, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 stycznia 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 16/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 stycznia 2021

Wiadomości

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 grudnia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetyargu ustnego nieograniczonego - dz. 587/3, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 587/3, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 grudnia 2020

Wiadomości

Plan pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 grudnia 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 13/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 grudnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 grudnia 2020

Wiadomości

Zapytanie Radnej Doroty Sienkiewicz

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje Społeczne

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje Społeczne - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/10/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Petycja złożona w interesie publicznym

Dodanie nowej wiadomości: Petycja złożona w interesie publicznym - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 grudnia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 513/11, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 513/11, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 336/3, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 336/3, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 23 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 23 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 23 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 grudnia 2020

Wiadomości

Termin obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 grudnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 grudnia 2020

Wiadomości

UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-417/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 08 GRUDNIA 2020 R.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-417/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 08 GRUDNIA 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-418/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 03 GRUDNIA 2020 R.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.IV-0120-418/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 03 GRUDNIA 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 grudnia 2020

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 grudnia 2020

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 27 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 30 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 30 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 09 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 09 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

STAWKI PODATKOWE NA 2021 ROK

Dodanie nowej wiadomości: STAWKI PODATKOWE NA 2021 ROK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 grudnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 grudnia 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 24/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 grudnia 2020

Wiadomości

Posiedzenie Komisji z dnia 21 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 23 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 15 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 15 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 21 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 23 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 12 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 29 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 29 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 21 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 21 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 23 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 23 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 19 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji z dnia 24 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja z wyboru oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wyboru oferty - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/12/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/12/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 grudnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian