Urząd Miejski w Orzyszu

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 24 kwiecień 2018

Wiadomości

Plan odnowy wsi

Aktualizowano plan - [Wszystkie zmiany]

Plan Odnowy Miejscowości

Dodanie Uchwały Zebrania Wiejskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwiecień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Wiadomości

Plan odnowy wsi

Zmieniono załącznik na wersję w pdf - [Wszystkie zmiany]

Plan odnowy wsi

Poprawiono załącznik na wersję w pdf - [Wszystkie zmiany]

Plan odnowy wsi

Zamiana załącznika na lepszą jakość. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Wiadomości

UCHWAŁA RIO.IV-0120-138/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 06 KWIETNIA 2017 ROKU

Edycja wiadomości UCHWAŁA RIO.IV-0120-138/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 06 KWIETNIA 2017 ROKU - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Edycja wiadomości UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Edycja wiadomości UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 marzec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 luty 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 luty 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 luty 2018

Wiadomości

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Edycja wiadomości Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 styczeń 2018

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 styczeń 2018

Wiadomości

WYDZIAŁ FINANSOWY

zmiana stanowiska Moniki Orłowskiej - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ OŚWIATY I EDUKACJI

Wprowadzono obsadę etatową wydziału oraz zakresy zadań. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 styczeń 2018

Wiadomości

STAWKI PODATKOWE NA 2018 ROK

Edycja wiadomości STAWKI PODATKOWE NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 styczeń 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudzień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządznie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudzień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/328/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/328/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/337/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/337/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: w sprawie emisji obligacji - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: przejęcia dróg powiatowych do zasobów Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudzień 2017

Wiadomości

WYDZIAŁ FINANSOWY

Edycja wiadomości WYDZIAŁ FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ FINANSOWY

Edycja wiadomości WYDZIAŁ FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudzień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządznie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

uaktualniono stanowisko Sekretarki. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 listopad 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1/11/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 listopad 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopad 2017

Wiadomości

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Dąbrówka

Edycja wiadomości Statut sołectwa Dąbrówka - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Czarne

Edycja wiadomości Statut sołectwa Czarne - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Chmielewo

Edycja wiadomości Statut sołectwa Chmielewo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 październik 2017

Wiadomości

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 październik 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 październik 2017

Wiadomości

Konsultacje społeczne

Edycja wiadomości Konsultacje społeczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Orzyskiej, Wojska Polskiego i Wojskowości (w organizacji). - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: utworzenia Rady Seniorów Gminy Orzysz oraz nadania jej statutu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmian budżetu na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji rewizyjnej i stałych komisji - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w roku 2015 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 październik 2017

Wiadomości

Informacja

usunięto zapis w tytule o terminie .... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Orzysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo gm. Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: założenia Przedszkola w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: założenia Przedszkola w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: założenia Przedszkola w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia strategii ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020". - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: wynagrodzenia dla Burmistrza Orzysza. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji rewizyjnej i stałych komisji. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: opłaty miejscowej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 8 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2014. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji rewizyjnej i stałych komisji. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji rewizyjnej i stałych komisji. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano pytania i odpowiedzi do treści SIWZ- I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 październik 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 17/9/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 17/9/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 październik 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 2/10/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/10/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 październik 2017

Wiadomości

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 październik 2017

Wiadomości

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/7/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 wrzesień 2017

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano pytania i odpowiedzi do treści SIWZ- III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian