Urząd Miejski w Orzyszu

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 16 luty 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 luty 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 luty 2018

Wiadomości

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Edycja wiadomości Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 styczeń 2018

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 styczeń 2018

Wiadomości

WYDZIAŁ FINANSOWY

zmiana stanowiska Moniki Orłowskiej - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ OŚWIATY I EDUKACJI

Wprowadzono obsadę etatową wydziału oraz zakresy zadań. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 styczeń 2018

Wiadomości

STAWKI PODATKOWE NA 2018 ROK

Edycja wiadomości STAWKI PODATKOWE NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 styczeń 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudzień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządznie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudzień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/328/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/328/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/337/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/337/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: w sprawie emisji obligacji - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: przejęcia dróg powiatowych do zasobów Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudzień 2017

Wiadomości

WYDZIAŁ FINANSOWY

Edycja wiadomości WYDZIAŁ FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ FINANSOWY

Edycja wiadomości WYDZIAŁ FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudzień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządznie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

uaktualniono stanowisko Sekretarki. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 listopad 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1/11/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 listopad 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopad 2017

Wiadomości

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa

Edycja wiadomości Statut sołectwa - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Dąbrówka

Edycja wiadomości Statut sołectwa Dąbrówka - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Czarne

Edycja wiadomości Statut sołectwa Czarne - [Wszystkie zmiany]

Statut sołectwa Chmielewo

Edycja wiadomości Statut sołectwa Chmielewo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 październik 2017

Wiadomości

Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Doroty Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 październik 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 październik 2017

Wiadomości

Konsultacje społeczne

Edycja wiadomości Konsultacje społeczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Orzyskiej, Wojska Polskiego i Wojskowości (w organizacji). - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: utworzenia Rady Seniorów Gminy Orzysz oraz nadania jej statutu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmian budżetu na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji rewizyjnej i stałych komisji - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w roku 2015 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 październik 2017

Wiadomości

Informacja

usunięto zapis w tytule o terminie .... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Orzysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo gm. Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: założenia Przedszkola w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: założenia Przedszkola w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: założenia Przedszkola w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia strategii ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020". - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: wynagrodzenia dla Burmistrza Orzysza. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji rewizyjnej i stałych komisji. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: opłaty miejscowej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 8 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2014. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji rewizyjnej i stałych komisji. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji rewizyjnej i stałych komisji. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano pytania i odpowiedzi do treści SIWZ- I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 październik 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 17/9/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 17/9/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 październik 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 2/10/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/10/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 październik 2017

Wiadomości

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 październik 2017

Wiadomości

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/7/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 wrzesień 2017

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano pytania i odpowiedzi do treści SIWZ- III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ -II - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano Zmianę treści ogłoszenia w BZP - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści SIWZ

Dodano Zmianę treści ogłoszenia w BZP - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści SIWZ

Dodano pliki: Pytania i odpowiedzi do tresci SIWZ II, zmianę treści SIWZ, Zalącznik nr 5, zmieniony Zalącznik nr 4-formularz cenowy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/9/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 21/9/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dołączono Pytania i odpowiedzi do tresci SIWZ- I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 wrzesień 2017

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/7/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 15/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/7/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/7/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 sierpień 2017

Wiadomości

Sołtys Marek Osiecki

Edycja wiadomości Sołtys - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 sierpień 2017

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian