Urząd Miejski w Orzyszu

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 20 lipiec 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zagospodarowanie Ratusz

Edycja wiadomości Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zagospodarowanie Ratusz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lipiec 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 lipiec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

Dodano pytania i odpowiedzi do tresci SIWZ, Zall nr 1- formularz ofertowy, zmianę ogłoszenia na bzp - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 lipiec 2018

Wiadomości

Pytania do treści SIWZ

Dodano pytania i odpowiedzi do tresci SIWZ - II - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

Dodano pytania i odpowiedzi do tresci SIWZ- II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 lipiec 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 lipiec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

Dodano załącznik Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 czerwiec 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 czerwiec 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 czerwiec 2018

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Edycja wiadomości INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 czerwiec 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maj 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

Dodano plik- pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maj 2018

Wiadomości

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 kwiecień 2018

Wiadomości

Plan odnowy wsi

Aktualizowano plan - [Wszystkie zmiany]

Plan Odnowy Miejscowości

Dodanie Uchwały Zebrania Wiejskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwiecień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Wiadomości

Plan odnowy wsi

Zmieniono załącznik na wersję w pdf - [Wszystkie zmiany]

Plan odnowy wsi

Poprawiono załącznik na wersję w pdf - [Wszystkie zmiany]

Plan odnowy wsi

Zamiana załącznika na lepszą jakość. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Wiadomości

UCHWAŁA RIO.IV-0120-138/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 06 KWIETNIA 2017 ROKU

Edycja wiadomości UCHWAŁA RIO.IV-0120-138/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE Z DNIA 06 KWIETNIA 2017 ROKU - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Edycja wiadomości UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Edycja wiadomości UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 marzec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 luty 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 luty 2018

Wiadomości

Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/2/2018 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 luty 2018

Wiadomości

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Edycja wiadomości Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 styczeń 2018

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 styczeń 2018

Wiadomości

WYDZIAŁ FINANSOWY

zmiana stanowiska Moniki Orłowskiej - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ OŚWIATY I EDUKACJI

Wprowadzono obsadę etatową wydziału oraz zakresy zadań. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 styczeń 2018

Wiadomości

STAWKI PODATKOWE NA 2018 ROK

Edycja wiadomości STAWKI PODATKOWE NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 styczeń 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudzień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządznie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudzień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/328/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/328/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/337/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/337/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: w sprawie emisji obligacji - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: przejęcia dróg powiatowych do zasobów Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudzień 2017

Wiadomości

WYDZIAŁ FINANSOWY

Edycja wiadomości WYDZIAŁ FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ FINANSOWY

Edycja wiadomości WYDZIAŁ FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudzień 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządznie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

uaktualniono stanowisko Sekretarki. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 listopad 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1/11/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian