Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 16 czerwiec 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnej Dominiki Zaremba

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Dominiki Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 czerwiec 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 czerwiec 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 czerwiec 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 maj 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maj 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 101/4, Góra

błąd w nazwie miejscowości - było Nowe Guty powinno być Góra - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maj 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 18/05/2020 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 18/05/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 maj 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 maj 2020

Wiadomości

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

Edycja wiadomości Wspólne posiedzenie Stałych Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 maj 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XX/143/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/143/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 w gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXI/152/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXI/152/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020; - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmieniająca w ramach ,, Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej-COVID-19” uchwałę Nr XXXII/213/16 w sprawie opłaty targowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXII/160/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/160/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w ramach ,,Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej – COVID-19” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXII/159/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/159/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w ramach ,,Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej – COVID-19” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIX/131/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIX/131/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orzysz na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIX/132/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIX/132/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 maj 2020

Wiadomości

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI - Informacja

Zmiana numerów telefonów i informacji dotyczącej Gabinetu Weterynaryjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 maj 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwiecień 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 kwiecień 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 kwiecień 2020

Wiadomości

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz

Edycja wiadomości Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 marzec 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 marzec 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 43/03/2020 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 43/03/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 marzec 2020

Wiadomości

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

Edycja wiadomości Wspólne posiedzenie Stałych Komisji - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Edycja wiadomości Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Edycja wiadomości Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Edycja wiadomości Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 marzec 2020

Wiadomości

Anna Pilarczyk

Edycja wiadomości Anna Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 marzec 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 marzec 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LI/374/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2010 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LI/374/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 luty 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 luty 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 1 do gminnego programu ,,Orzyska Karta Dużej Rodziny" - Katalog ulg/zwolnień w ramach Orzyskiej Karty Dużej Rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2008r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: przystąpienie Gminy Orzysz do Stowarzyszenia "Euroregion Niemen". - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 listopada 2007r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: przystąpienie Gminy Orzysz do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe". - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2018" - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki Gminy z siedzibą w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/291/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/291/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim na wspólną realizację zadania pn. ,, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N ( ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Orzysz pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizacje inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIII/390/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIII/390/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orzysz na lata 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Spółki z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 luty 2020

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 styczeń 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 styczeń 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 styczeń 2020

Wiadomości

Adam Kazimierz Zaremba

Edycja wiadomości Adam Kazimierz Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 styczeń 2020

Wiadomości

Jednostki Podległe

likwidacja jednostki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudzień 2019

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myki

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian