Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 22 września 2020

Wiadomości

Sołtys

Edycja wiadomości Sołtys - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2020

Wiadomości

Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty cenowej

dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie cenowe

Dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 września 2020

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ FINANSOWY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 01 września 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano informację z sesji otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie cenowe-unieważnienie

Dodano unieważnienie zapytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano odpowiedzi do treści SIWZ i zmianę ogłoszenia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony

Dodano odpowiedzi do tresci SIWZ-1, przedmiary elektryczne w wersji edytowalnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 06/08/2020 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 06/08/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 sierpnia 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 sierpnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie cenowe

Dodano informację o wyniku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXV/183/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXV/183/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości przez Gminę Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 sierpnia 2020

Wiadomości

Zapytanie cenowe

Dodano informacje o wyniku postepowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 czerwca 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnej Dominiki Zaremba

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Dominiki Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 czerwca 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 czerwca 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 czerwca 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 maja 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maja 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 101/4, Góra

błąd w nazwie miejscowości - było Nowe Guty powinno być Góra - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maja 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 18/05/2020 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 18/05/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 maja 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 maja 2020

Wiadomości

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

Edycja wiadomości Wspólne posiedzenie Stałych Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 maja 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XX/143/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/143/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 w gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXI/152/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXI/152/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020; - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmieniająca w ramach ,, Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej-COVID-19” uchwałę Nr XXXII/213/16 w sprawie opłaty targowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXII/160/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/160/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w ramach ,,Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej – COVID-19” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXII/159/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/159/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w ramach ,,Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej – COVID-19” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIX/131/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIX/131/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orzysz na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIX/132/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIX/132/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 maja 2020

Wiadomości

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI - Informacja

Zmiana numerów telefonów i informacji dotyczącej Gabinetu Weterynaryjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 maja 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwietnia 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 kwietnia 2020

Wiadomości

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz

Edycja wiadomości Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 marca 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian