Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 26 marzec 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 marzec 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 43/03/2020 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 43/03/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 marzec 2020

Wiadomości

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

Edycja wiadomości Wspólne posiedzenie Stałych Komisji - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Edycja wiadomości Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Edycja wiadomości Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Edycja wiadomości Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 marzec 2020

Wiadomości

Anna Pilarczyk

Edycja wiadomości Anna Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 marzec 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 marzec 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LI/374/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2010 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LI/374/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 luty 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 luty 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 1 do gminnego programu ,,Orzyska Karta Dużej Rodziny" - Katalog ulg/zwolnień w ramach Orzyskiej Karty Dużej Rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2008r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: przystąpienie Gminy Orzysz do Stowarzyszenia "Euroregion Niemen". - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 listopada 2007r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: przystąpienie Gminy Orzysz do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe". - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2018" - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki Gminy z siedzibą w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/291/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/291/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim na wspólną realizację zadania pn. ,, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N ( ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Orzysz pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizacje inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIII/390/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIII/390/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orzysz na lata 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Spółki z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 luty 2020

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 styczeń 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 styczeń 2020

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 styczeń 2020

Wiadomości

Adam Kazimierz Zaremba

Edycja wiadomości Adam Kazimierz Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 styczeń 2020

Wiadomości

Jednostki Podległe

likwidacja jednostki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudzień 2019

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myki

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 grudzień 2019

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 listopad 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: upoważnienia zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/292/17 Rady miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 listopad 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 listopad 2019

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 październik 2019

Wiadomości

Zbigniew Jasiński

Edycja wiadomości Zbigniew Jasiński - [Wszystkie zmiany]

Zbigniew Krawczyk

Edycja wiadomości Zbigniew Krawczyk - [Wszystkie zmiany]

Zbigniew Książek

Edycja wiadomości Zbigniew Książek - [Wszystkie zmiany]

Krzysztof Grądzki

Edycja wiadomości Krzysztof Grądzki - [Wszystkie zmiany]

Zbigniew Jasiński

Edycja wiadomości Zbigniew Jasiński - [Wszystkie zmiany]

Edward Majewski

Edycja wiadomości Edward Majewski - [Wszystkie zmiany]

Halina Mikucka

Edycja wiadomości Halina Mikucka - [Wszystkie zmiany]

Adam Myka

Edycja wiadomości Adam Myka - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Rogiński

Edycja wiadomości Andrzej Rogiński - [Wszystkie zmiany]

Dorota Sienkiewicz

Edycja wiadomości Dorota Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 październik 2019

Wiadomości

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

zamieniono ogłoszenie na ogłoszenie z podpisem Dyrektora - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 październik 2019

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 październik 2019

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Kazimierza Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 październik 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 wrzesień 2019

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myki

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 sierpień 2019

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ FINANSOWY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 sierpień 2019

Wiadomości

Zapytanie cenowe

Edycja wiadomości Zapytanie cenowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 lipiec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 lipiec 2019

Wiadomości

Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Wioletty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lipiec 2019

Wiadomości

Zapytanie cenowe - budowa monitoringu

Edycja wiadomości Zapytanie cenowe - budowa monitoringu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian