Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 styczeń 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 styczeń 2020

Wiadomości

Jednostki Podległe

likwidacja jednostki - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 214/2, Ogródek

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 214/2, Ogródek - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 141/2, Ogródek

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 141/2, Ogródek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 styczeń 2020

Wiadomości

Adam Kazimierz Zaremba

Edycja wiadomości Adam Kazimierz Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 styczeń 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 1

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 1 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 2

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 2 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 3

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 3 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 4

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 4 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 5

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 5 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 6

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 6 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zakup z dostawą kruszywa łamanego, pospółki naturalnej oraz piasku naturalnego do bieżącej konserwacji dróg na terenie Gminy Orzysz w roku 2020. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 styczeń 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 28/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 01 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na dzień 01 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 styczeń 2020

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 styczeń 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 styczeń 2020

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 styczeń 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 291/10, 291/11 i 291/12, Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 291/10, 291/11 i 291/12, Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian