Urząd Miejski w Orzyszu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Monika Steć (pok. 42)
tel. 87 424 10 62
email: monika.stec@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- obsługa prawna;
- prowadzenie spraw kadrowych;
- organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych;
- pełnomocnik ds. wyborów.

Inspektor
Joanna Drabent
(pok. 3)
tel. 87 424 10 43
email: joanna.drabent@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- obsługa administracyjna Burmistrza, Zastępcy Burmistrza , Sekretarza Gminy, Rady Miejskiej i jej komisji;
- organizacja Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji;
- organizacja przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych, referendów;
- obsługa i pomoc administracyjna w organizacji konsultacji społecznych.

Inspektor
Izabela Bańkowska (pok. 43)
tel. 87 424 10 52
email: izabela.bankowska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- sprawy wojskowe, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, przeciwpożarowe;
- zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i materiały;
- zbiórki publiczne;
- sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych;
- prowadzenie archiwum zakładowego.

Sekretarka
Agnieszka Milewska
tel. 87 424 15 80
email:agnieszka.milewska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- obsługa Sekretariatu Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy;
- organizacja spotkań, posiedzeń i narad z udziałem Burmistrza;
- prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem samochodów służbowych oraz rozliczaniem kart drogowych;
- podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń, obwieszczeń i pism sądowych;
- prowadzenie rejstru delegacji służbowych.

Pomoc administracyjna
Paula Toczyńska (pok. 4)
tel. 87 424 10 60
email: paula.toczynska@um.orzysz.pl;

Zakres zadań:
- obsługa biura obsługi interesanta;
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej rejestru;
- przekazywanie korespondencji do rozpatrzenia zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu korespondencji;
- prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi pocztowej Urzędu.

Stanowiska obsługi gospodarczej – Irena Koszewska, Janina Dudko.

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 13:02
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 15:22
Data edycji: czwartek, 30 mar 2017 12:14
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3608 razy
Ilość edycji: 3