Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Orzysz za 2019 rok

poniedziałek, 8 cze 2020 10:26
Foto: Raport o stanie Gminy Orzysz za 2019 rok
Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

czwartek, 13 sie 2020 17:01
odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 7 sie 2020 14:58
odbędzie się 12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

poniedziałek, 27 lip 2020 09:57
odbędzie się 29 lipca 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Termin obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

poniedziałek, 27 lip 2020 09:51
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) z w o ł u j ę XXV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 14.30 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji

piątek, 10 lip 2020 16:09
odbędzie się 15 lipca 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Termin obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

piątek, 26 cze 2020 18:27
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

piątek, 19 cze 2020 08:32
odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Termin obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

piątek, 22 maj 2020 08:20
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

czwartek, 14 maj 2020 14:41
odbędzie się 20 maja 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

wtorek, 5 maj 2020 14:54
odbędzie się 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

czwartek, 30 kwi 2020 19:18
odbędzie się 05 maja 2020 r. (wtorek) o godz.14:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

czwartek, 30 kwi 2020 19:16
odbędzie się 04 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

UWAGA - XXII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu będzie miała charakter stacjonarny

poniedziałek, 27 kwi 2020 15:06
Odbędzie się w Urzędzie Miejskim na sali narad.

Termin obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

piątek, 24 kwi 2020 18:13
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) z w o ł u j ę XXII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 13.00.

Termin obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

piątek, 20 mar 2020 09:50
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XXI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej odwołane

piątek, 13 mar 2020 10:23
Foto: Posiedzenia komisji Rady Miejskiej odwołane
Mając na względzie podjęte w skali kraju środki zapobiegające epidemii choroby zakaźnej COVID-19, z uwagi na występujące realne zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 (zwanego potocznie koronawirusem) odwołane zostają wszystkie posiedzenia Komisji Rady zaplanowane w marcu 2020 roku.

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji

poniedziałek, 9 mar 2020 10:39
odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 14:00. Komisja będzie miała charakter wyjazdowy i rozpocznie się w Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

piątek, 28 lut 2020 16:05
odbędzie się w dniu 09 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz.15:10 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Termin obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

czwartek, 20 lut 2020 12:45
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XX sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

piątek, 14 lut 2020 11:27
odbędzie się 19 lutego 2020 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 14 lut 2020 11:19
odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. (poniedziałek). Komisja będzie miała charakter wyjazdowy. Posiedzenie rozpocznie się o godz.13:00 w budynku ZSzP w Okartowie, następnie od godz. 14:00 Komisja będzie kontynuować pracę w Urzędzie Miejskim w Sali 113.

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

piątek, 17 sty 2020 16:13
odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz.14:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

piątek, 13 gru 2019 13:44
odbędzie się 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz.13:30 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.