Urząd Miejski w Orzyszu

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY, STRATEGII I ROZWOJU

Naczelnik Wydziału

Urszula Myka (pok. 11)
tel. 87 424 15 74
email: urszula.myka@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- opracowywanie strategii, planów rozwoju gminy
- monitoring źródeł finansowania inwestycji i zadań gminy
- aplikowanie, wdrażanie, realizacja i rozliczanie środków zewnętrznych na zadania infrastrukturalne

 

Inspektor
Barbara Konopka
(pok. 13)
tel. 87 424 15 76
email: barbara.konopka@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- współpraca z przedsiębiorcami,
- rozwój gospodarczy
- ewidencja działalności gospodarczej
- realizacja Programu przeciwdziałaniu uzależnieniom

 

Inspektor
Patrycja Ostrowska
(pok. 12)
tel. 87 424 15 75
email: patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- współpraca partnerska w tym zagraniczna
- rozliczanie nieinwestycyjnych wydatków funduszu sołeckiego
- aplikowanie, wdrażanie, realizacja i rozliczanie środków zewnętrznych na zadania społeczne i promocyjne

 

Podinspektor
Katarzyna Galczak-Ślęzak
(pok. 12)
tel. 87 424 10 54
email: katarzyna.galczak-slezak@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- przygotowanie, aktualizowanie i monitoring strategii rozwoju gminy
- stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych i pomoc w nawiązywaniu współpracy  z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
- zbieranie, gromadzenie danych oraz opracowanie programów gospodarczych oraz programów uzupełniających strategię
- gromadzenie informacji na temat istniejących możliwości pozyskiwania dofinansowania z funduszy zewnętrznych

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 13:04
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 15:22
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2531 razy