Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty o równowartości 30.000,00euro

którego przedmiotem jest usługa polegająca na realizacji działań komnikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej i interesariuszy projketu pn. "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Ełckim i Kanałem Augustowskim. Etap I", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 22 sierpnia 2014r.

Pliki do pobrania: