Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty cenowej

na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt LT-PL-4R-281 „Duck travelling cross border roads”

                                                                                                                                                    Orzysz, dnia  31 sierpnia 2020 r.
Zamawiający

Gmina Orzysz

Rynek 3

12-250 Orzysz

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt LT-PL-4R-281 „Duck travelling cross border roads”

 

Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty cenowej

 

Modyfikuje się forme oraz termin złożenia zaproszenia do złożenia oferty cenowej

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

 

Pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

  1. Informacje dodatkowe

1.Zamawiający wskaże Wykonawcy znaki graficzne, które należy umieścić na materiałach promocyjnych. W ramach zamówienia znajduje się propozycja i wykonanie graficzne kaczki podróżującej, które znajdzie się na torbach, t-shirtach, notesach

2.Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu projekty materiałów promocyjnych do 09.09.2020 r. ( zgodnie z wymaganiami Programu Interreg Litwa-Polska dostępnych pod adresem : http://lietuva-polska.eu/pl/wdra_anie/promocja.html)

3.Wykonawca wykona i dostarczy materiały promocyjne do 30.09.2020 r.

4.Wykonawca ponosi koszty dostawy materiałów promocyjnych.

 

Pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

 

  1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 03.09.2020r. do godz. 10:00 w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 4 w siedzibie zamawiającego Gminy Orzysz ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz lub drogą mailową na adres um@orzysz.pl

O zachowaniu powyższego  terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego lub na podany adres mailowy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.

Dokonana modyfikacja zapytania wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                             (-) Zbigniew Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 wrz 2020 07:27
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2020 07:30
Data edycji: wtorek, 8 wrz 2020 08:28
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 176 razy
Ilość edycji: 1