Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w przetargu nieograniczonym na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu

                                                                                                                                                                              Orzysz, dn. 13 padziernika 2017 roku

 

Znak: WPF.271.7.2017.POS

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia się, że postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą  i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 paź 2017 15:01
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 15:06
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 726 razy