Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

w przetargu nieograniczonym na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu

Gmina Orzysz jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

Modyfikacji uległ Załącznik nr 4- Formularz cenowy oraz dodano Załącznik nr 5 stanowiących integralną część SIWZ.

 

Powyższa zmiana zostanie również zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 38 ust. 4 a pkt. 1 ustawy pzp

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 28.09.2017 r. do godz. 12:00.

Miejsce oraz sposób składania ofert pozostają bez zmian.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 14:07
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2017 14:10
Data edycji: piątek, 22 wrz 2017 14:13
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 907 razy
Ilość edycji: 2