Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania przetargowego pn :” Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu- termomodernizacja budynku

Orzysz, dnia 10.07.2017 r.

Znak: WPF.271.3.2017.POS

Zamawiający
GMINA ORZYSZ
UL. GIŻYCKA 15
12-250 ORZYSZ
NIP: 849-15-04-380
REGON: 790671515

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania przetargowego pn :” Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Ratusza

przy ul. Rynek 3 w Orzyszu- termomodernizacja budynku

Dane o złożonych ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu Wykluczenia wykonawcy: 0
c) postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów


Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Bednarzak, ul. 11 Listopada 41/46, 08-110 Siedlce

Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 93,33 punkty.

W oparciu o art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że klasyfikacja punktowa ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:


1 FABRYKA OKIEN SPECTRUM Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin
Cena oferty  z VAT w zł.: 457 560,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia:

do 15.09.2017 r. ( skrócenie o 15 dni od ostatecznego terminu)

Okres gwarancji/rękojmi: 60 miesięcy

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy

Termin płatności: 30 dni

Liczba uzyskanych punktów: 77,82


2 INSTALATOR-STWO ELEKTRYCZNE Paweł Bednarzak,
ul. 11 Listopada 41/46, 08-110 Siedlce

Cena oferty  z VAT w zł.: 288 435,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia:

do 20.09.2017 ( skrócenie o 10 dni od ostatecznego terminu)

Okres gwarancji/rękojmi: 60 miesięcy

Okres dodatkowej gwarancji:12 miesięcy

Termin płatności:30 dni

Liczba uzyskanych punktów: 93,33

 


Umowa zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

Termin podpisania umowy może ulec zmianie w razie zaistnienia postępowania odwoławczego.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 lip 2017 13:36
Data opublikowania: wtorek, 11 lip 2017 14:05
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 906 razy