Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

na ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

                        Orzysz, dn. 3 listopada 2016 roku

 

Znak: WPF.271.5.2016.POS

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w Art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „ Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Zadanie: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  GMINY ORZYSZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

odbyło się w dn. 03.11.2016 r. o godz. 12:10 .

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w wysokości: 160 500,00 zł brutto

Oferty złożyli:

 

Nr Zadania

Nazwa wykonawcy

Ceny łączne w opcjach

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane

1

 

Compensa TU S.A.

Ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwałki  

Pc1-141 645,00zł

  • klauzula samolikwidacji szkód
  • klauzula sumy ubezpieczenia prewencyjnego
  • klauzula likwidacyjna
  • akceptacja aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Pc2-147 645,00zł

Pc3-165 645,00zł

OPCJA ubezpieczenia mieszkań

 

Compensa TU S.A.

Ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwałki  

Pubm- brak

 

2

 

PZU S.A.

Ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn  

 

 

Pc1-162 621,00zł

Pc2-188 571,00zł

Pc3-212 421,00zł

 

  • klauzula samolikwidacji szkód
  • klauzula terroryzmu, sabotażu, zamieszek społecznych, rozruchów i strajków
  • klauzula sumy ubezpieczenia prewencyjnego
  • akceptacja aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

 

 

 

 

 

OPCJA ubezpieczenia mieszkań

 

PZU S.A.

Ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn  

Pubm-48 972,00zł

 

 

 

 

gdzie:

Pc1, Pc2, Pc3 – cena oferty z odpowiednim symbolem opcji limitu OC

Pubm –opcja ubezpieczenie lokali mieszkalnych

 

 

 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 3 lis 2016 15:42
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2016 16:01
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 1124 razy