Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu z podziałem na zadania.

 

                                                                                                                                                                                                   Orzysz, dnia 08.12.2017 r.

Znak: WPF.271.9.2017.POS

 

Zamawiający

GMINA ORZYSZ

GIŻYCKA 15

12-250 ORZYSZ

NIP: 849-15-04-380 

REGON: 790671515

 

              ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn : ”Zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą  i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu z podziałem na zadania:

 

Zadanie nr 1: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych

Zadanie nr 2: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem płytek ściennych i podłogowych

Zadanie nr 3: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drzwi wewnętrznych

 

Dane o złożonych ofertach:

  1. liczba złożonych ofert: 1
  2. liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu Wykluczenia wykonawcy: 0
  3. postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów

 

Zadanie nr 1:

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

TAMA- FARBY-LAKIERY Sp. z o.o.,  ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz

 

Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 100 punktów.

 

W oparciu o art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że klasyfikacja punktowa ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy,
adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Cena oferty  z VAT w zł

Okres gwarancji

Termin płatności

Skrócenie czasu dostawy

Liczba uzyskanych punktów

1

TAMA- FARBY-LAKIERY Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz                                                

108 682,55 zł brutto

36 miesięcy

30 dni

72 godziny

(skrócenie o 24 godziny)

100

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy pzp.

 

Termin podpisania umowy może ulec zmianie w razie zaistnienia postępowania odwoławczego.

 

Zadanie nr 2:

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

TAMA- FARBY-LAKIERY Sp. z o.o.,  ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz

 

Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 100 punktów.

W oparciu o art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że klasyfikacja punktowa ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Cena oferty  z VAT w zł.

Okres gwarancji

Termin płatności

Skrócenie czasu dostawy

Liczba uzyskanych punktów

1

TAMA- FARBY-LAKIERY Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz                                                                           

 

131 659,21 zł brutto

36 miesięcy

30 dni

72 godziny

 (skrócenie o 24 godziny)

100

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy pzp.

Termin podpisania umowy może ulec zmianie w razie zaistnienia postępowania odwoławczego.

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz

(-) Zbigniew Włodkowski

 

 

                                                                                                           

 

 

Data powstania: piątek, 8 gru 2017 13:26
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 14:14
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 760 razy