Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

postępowania na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz – głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu”

Znak: WPF.7013.3.2017.EST

Orzysz, dnia 29 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU
postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) określonego w art.4 pkt. 8, nr sprawy WPF.7013.3.2017.EST na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz – głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu” informuję, iż w przeprowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert. Klasyfikacja punktowa ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Cena oferty z VAT w zł. Punkty w kryterium „Cena”
(An)
Punkty w kryterium „Doświadczenie”
(Dn)
Razem:
R=An+Dn
1. WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka,
ul. Prosta 7
 67.650,00  21,29 20 40,29
2. EUROENERGIA MIROSŁAW POLENS
16-400 Suwałki,
Ul. Konińska 2
 39.900,00  36,09 20 56,09
3. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE „INSPEC” Sp. z o.o.
10-118 Olsztyn,
ul. 1 Maja 6
60.516,00 23,79 20 43,79
4. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI mgr inż. Michał Andrzejczyk
12-200 Pisz,
Ul. Wojska Polskiego 109,
18.000,00 80 20 100
5. AG PROJEKT Usługi Inżynierskie mgr inż. Adrian Gajda
12-200 Pisz
Ul. Mickiewicza 8/17
 49.200,00  29,27 20 49,27


 

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI mgr inż. Michał Andrzejczyk
Ul. Wojska Polskiego 109,
12-200 Pisz

Cena oferty brutto: 18 000,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 0/100gr)
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2018 r.

Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny uzyskując 100 punktów.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 sie 2017 13:36
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2017 12:58
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 761 razy