Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji

                                                                                                                                                                                               Orzysz, dn. 02 marca 2018 rok

Znak: WPF.271.1.2018.POS

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji” zostało unieważnione.

 

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 mar 2018 13:31
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2018 14:22
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 739 razy