Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce”

                                                                                                                                                                                             Orzysz, dn. 19 maja 2017 roku

Znak: WPF.7013.2.2017.POS

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: WPF.7013.2.2017.POS na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce” informuję, iż w przeprowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty. Klasyfikacja punktowa ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i  nazwisko  Wykonawcy, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Cena oferty  z VAT w zł.

Punkty w kryterium „Cena”  ©

Punkty w kryterium

„Doświadczenie” (D)

Razem:

KO=C+D

1

INWEST-BUD

Mgr inż. Mariusz Piórkowski

Nowa Wieś Kętrzyńska 10 a

11-400 Kętrzyn

26 949,30 zł

43,82

20

63,82

2

WDI Obsługa Inwestycji Sp z o.o.

Ul. Prosta 7

07-410 Ostrołęka

21 984,00 zł

53,93

20

73,93

3

INSPEC Sp z. o.

ul. 1 Maja 6

10-118 Olsztyn

39 360,00 zł

30

20

50

4

Projektowanie       i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński
Maldanin 18 c,

12-200 Pisz

14 760,00 zł

80

20

100

 

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:

 

Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński, Maldanin 18 c,12-200 Pisz.

 

Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 100 punktów.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 maj 2017 14:05
Data opublikowania: piątek, 19 maj 2017 14:08
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 968 razy