Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WPF.7011.2.2016.KCH NA USŁUGĘ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

 

 

WPF.7011.2.2016.KCH                                                                   Orzysz, 28.04.2016r.

 

 

 

                                                                                                          www.bip.orzysz.pl      

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: WPF.7011.2.2016.KCH,
na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na ul. Wierzbińskiej w Orzyszu, Gmina Orzysz informuję, iż w przeprowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

Najniższa cena ofertowa- 15 375,00 zł, najwyższa cena ofertowa – 51 844,50 zł.

            Do realizacji zamówienia wybrano firmę Pracownia Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran, 11-600 Węgorzewo, ul. Gen J. Bema 22/25A.

Cena ofertowa za wykonanie usługi 15 375,00zł.

 

 

                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                         mgr Zbigniew Włodkowski