Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont posadzki w garażu OSP w Okartowie

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RGI.7013.13.2.2014.KCH
Nazwa zadania: Remont posadzki w garażu OSP w Okartowie w ramach zadania pn. „usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie”

W przeprowadzonym postępowaniu do równowartości 30.000 euro złożono 1 ofertę.

Pracowania Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz
12-200 Pisz , ul. Marii Konopnickiej 6/3
projekt-przygoda@o2.pl

Cena netto   - 7.309,30zł

Cena brutto  - 8.990,44zł

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę  Pracowni Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz 12-200 Pisz , ul. Marii Konopnickiej 6/3.

Uzasadnienie wyboru:
W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta . Cena oferty nie przekracza kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Cena brutto oferty  - 8.990,44 zł
Kwota przewidziana w budżecie gminy w dziale 754 rozdział 75412 §6050- na realizację zamówienia -9.000,00zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr Urszula Myka
Inspektor

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 14:46
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sie 2014 14:57
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 1508 razy