Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na zadania

Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadania:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo ( działki o nr 248/1, 248/2)
Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz- Etap II ( działki o nr 248/2, 249)

zostało unieważnione w obu częściach.


Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w obu częściach, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 oraz w Zadaniu nr 2 przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 15:28
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 15:32
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 701 razy