Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 D w Orzyszu na potrzeby Orzyskiego Pałacu Kultury

WPF.7011.3.2017.EST

Orzysz, dnia 20 lipca 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


na remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 D w Orzyszu na potrzeby Orzyskiego Pałacu Kultury

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 D w Orzyszu na potrzeby Orzyskiego Pałacu Kultury , prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 133/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zamówień publicznych informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Bednarzak
08-110 Siedlce, al. 11 Listopada 41/46

Cena oferty brutto: 149 258,77 zł
(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 77/100)
Termin realizacji zamówienia: do dnia 27.10.2017 r.

Termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ofertę

Dane o złożonych ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 1
b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia Wykonawcy: 0

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 08:56
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 09:02
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 929 razy