Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce”

Znak: WPF.7013.1.2017.POS

Orzysz, dnia 01 września 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU


postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) określonego w art.4 pkt. 8, nr sprawy WPF.7013.1.2017.POS na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Budowa budynku widowiskowo-sportowego oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrówce” informuję, iż w przeprowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę. Klasyfikacja punktowa ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres siedziby lub miejsce zamieszkania  Cena oferty z VAT w zł. Punkty w kryterium „Cena”
(An)
 Punkty w kryterium „Doświadczenie”
(Dn)
Razem:
R=An+Dn
1. EUROENERGIA MIROSŁAW POLENS
Ul. Konińska 2
16-400 Suwałki
13 800,00 80  20 100

 

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:
EUROENERGIA MIROSŁAW POLENS
Ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki
Cena oferty brutto: 13 800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 0/100gr)
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2017 r.
Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny uzyskując 100 punktów.

 

       Burmistrz

                                                                                                                                                                                                              (-) Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 wrz 2017 14:21
Data opublikowania: piątek, 1 wrz 2017 14:25
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 925 razy