Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Orzyski Ratusz - głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu"

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: WPF.7013.3.2017.EST na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn:” Orzyski Ratusz - głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu” informuję, iż w przeprowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty. Klasyfikacja punktowa ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i  nazwisko  Wykonawcy, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Cena oferty  z VAT w zł.

Punkty w kryterium „Cena”

(An)

Punkty w kryterium

„Doświadczenie”

(Dn)

Razem:

R=An+Dn

1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "INSPEC" Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 6

10-118 Olsztyn

60 516,00 zł 52,75 20 72,75
2

WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.

Ul. Prosta 7

07-410 Ostrołęka

67 650,00 zł 47,18 20 67,18
3

EUROENERGIA MIROSŁAW POLENS

ul. Konińska 2

16-400 Suwałki

39 900,00 zł 80 20 100

 

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:

EUROENERGIA MIROSŁAW POLENS, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki.

Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 100 punktów.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 15:47
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 15:59
Opublikował(a): Ewa Stankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Stankiewicz
Artykuł był czytany: 887 razy