Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ INŻYNIERYJNĄ , NR SPRAWY WIG.7011.17.2015.KCH

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: WIG.7011.16.2015.KCH,
na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Drozdowo, Gmina Orzysz informuję, iż w przeprowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.

Najniższa cena ofertowa- 10 418,10 zł, najwyższa cena ofertowa – 47 281,20 zł .

            Do realizacji zamówienia wybrano firmę Usługi Inżynierskie „A-D DROGA”
Wiesław Urbanowicz ,ul. E. Plater 15/5, 16-400 Suwałki . Cena ofertowa za wykonanie usługi 10 418,10zł.

Pliki do pobrania: