Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego pn : „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby utworzenia kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

                                                                                                                                                                           Orzysz, dn. 16 października 2017 roku

Znak: WPF.7011.6.2017.POS

 

                                                                                                                                                                           www.bip.orzysz.pl

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: WPF.7011.6.2017.POS na wykonania projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego pn : „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby utworzenia kompleksu Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

       Informuję, iż  w przeprowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę, które w wyniku badania ofert jest kompletna, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała następująca ilość punktów:100 pkt

 

Pracownia Projektowa LS-STUDIO Łukasz Świątkowski

Wylot 6

05-200 Wołomin

 

Cena oferty brutto:55 350,00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 r.

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:

Pracownia Projektowa LS-STUDIO Łukasz Świątkowski

Wylot 6

05-200 Wołomin

 

 

 Burmistrz Orzysza

(-) Zbigniew Włodkowski

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 16 paź 2017 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 16 paź 2017 15:03
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 807 razy