Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ, nr postępowania WIG.7011.15.2015.KCH

WYKONANIE PROJEKTU ADAPTACJI BYŁEGO BUDYNKU HOTELOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ORZYSKIEGO CENTRUM KULTURY W ORZYSZU.

                                                                                             

WIG. 7011. 15 .2015.KCH                                                               Orzysz, dnia 30.10. 2015r.

 

                         TABLICA OGŁOSZEŃ
                                         www.bip.orzysz.pl      

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

           Urząd Miejski w Orzyszu w Orzyszu uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000euro.

 

Pracownik prowadzący sprawę : Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064 e-mail krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl           

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano- wykonawczego pn. „Adaptacja byłego budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu”.


            W zakresie zamówienia jest:

1)      Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń z oceną stanu technicznego byłego budynku hotelowego na ul. Rynek 3 w Orzyszu.

2)      Wykonanie koncepcji Centrum Kulturalnego w Orzyszu z infrastrukturą towarzyszącą
z kosztorysem wstępnym.

3)      Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego adaptację pomieszczeń w istniejącym obiekcie pod potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury.

Uwaga! ogólny zarys potrzeb Centrum Kultury w Orzyszu określono w załączniku nr 2 do zaproszenia ofertowego.

 

Stan istniejący:

W centrum miasta Orzysz na działce nr 89/37, 89/38, 89/285, przy ul. Rynek zlokalizowany jest były hotel „MAZURY”, który decyzją Rady Miejskiej w Orzyszu został zakupiony przez Gminę Orzysz pod potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury.

Hotel został wybudowany w 1998r. W czerwcu 1998r. właściciele obiektu otrzymali zezwolenie na użytkowanie budynku hotelowo –gastronomicznego.

Parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 983,21m2

Powierzchnia całkowita 4911,00m2

Powierzchnia użytkowa 4320,00m2

Kubatura 21900,00m3

Budynek podłączony jest do sieci miejskiej wod.kan. administrowanej przez zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o. (spółka Gminy ) do sieci c.o. administrowanej przez ZEC sp. z o.o. w Orzyszu ( Spółka Gminy). Linia energetyczna jest odcięta należy wystąpić
o nowe warunki energetyczne dla przyłączanego obiektu.

Obiekt ma 5 kondygnacji naziemnych i jedną podziemną.

Pomieszczenia w obiekcie są częściowo zdewastowane i wymagają kapitalnego remontu.

 

Zakres projektowy:

Wykonawca wybrany w drodze niniejszego postępowania wraz z wykonaniem projektu budowlano -wykonawczego uzyska wszelkie uzgodnienia do pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub zgłoszenia robót oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu publicznego. Projekt zostanie wykonany w wersji elektronicznej (PDF) oraz w 5 egzemplarzach wersji papierowej.

Zamawiający organizuje w dniu 04.11.2015r. o godz. 10:00 spotkanie z Wykonawcami którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia. W trakcie spotkania przeprowadzona zostanie wizja lokalna w budynku hotelowym. Zamawiający odpowie na pytania Wykonawców. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie swego udziału w spotkaniu na adres krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl, osoba prowadząca rejestrację Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064.

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przedłoży stosowne uprawnienia projektantów branżowych. oraz zaświadczenia o ich przynależności do Izby Inżynierów.

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany jest termin wykonania koncepcji do dnia 4.12.2015r.

Pożądany termin wykonania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej
z uzgodnieniami do 31.01.2016r.

 

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

#

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 06.11.2015r. do godz. 10:00.

w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter).

Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jw. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

OFERTA NA WYKONANIE PROJEKTU „ ADAPTACJI BYŁEGO BUDYNKU HOTELOWEGO NA POTRZEBY ORZYSKIEGO CENTRUM KULTURY
W ORZYSZU”.

Przy wyborze oferty wykorzystane będzie kryterium oceny ofert, cena 80%.

Termin realizacji 20%

  

            Załączniki:

  1. Kopia mapy zasadniczej.
  2. Opis projektu do wniosku o dofinansowanie.
  3. Zdjęcie obiektu.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 paź 2015 14:38
Data opublikowania: piątek, 30 paź 2015 14:49
Data edycji: czwartek, 5 lis 2015 12:58
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 2004 razy
Ilość edycji: 1