Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:"Montaż wewnętrznej instalacji c.o. na opał stały w lokalu komunalnym położonym w Orzyszu przy ul. Moniuszki 1/4"