Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lipca 2015

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na remont drogi w Gaudynkach

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na remont drogi w Gaudynkach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lipca 2015

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lipca 2015

Wiadomości

Informacja Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lipca 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lipca 2015

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych, osób prawnych którym w zakresie podatków udzielono umorzenia, pomocy publicznej w 2014 roku

Edycja wiadomości Wykaz osób fizycznych, osób prawnych którym w zakresie podatków udzielono umorzenia, pomocy publicznej w 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Edycja wiadomości oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - [Wszystkie zmiany]

ZŁOŻENIE DEKLARACJI I INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

Edycja wiadomości ZŁOŻENIE DEKLARACJI I INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA O UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI OD ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Edycja wiadomości DECYZJA O UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI OD ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

środa, 08 lipca 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w PN na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w Gminie Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w PN na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zielińska Monika - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodano oświadczenie majątkowe na koniec 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lipca 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Edycja wiadomości WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU - [Wszystkie zmiany]

niedziela, 12 lipca 2015

Wiadomości

Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 21 stycznia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 21 stycznia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 21 stycznia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 21 stycznia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 18 lutego 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 18 lutego 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 22 kwietnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 20 maja 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 20 maja 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 10 czerwca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 10 czerwca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 21 stycznia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 21 stycznia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 18 lutego 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 18 lutego 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 11 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 11 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 20 maja 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 20 maja 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 10 czerwca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 10 czerwca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 18 lutego 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 18 lutego 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 18 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 22 kwietnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 20 maja 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 20 maja 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 10 czerwca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 10 czerwca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lipca 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 19 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 19 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie komisji z dnia 25-26 maja 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie komisji z dnia 25-26 maja 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokoły z komisji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Protokoły z komisji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 lipca 2015

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlano wykonawczego rozbudowy wodociagu w Odojach

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlano wykonawczego rozbudowy wodociagu w Odojach - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę budynków nr 1 i 2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS w Orzyszu.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę budynków nr 1 i 2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 26/3

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 26/3 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 26/4

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 26/4 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 26/5

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 26/5 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 188/8

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 188/8 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 188/5

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 188/5 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 188/6

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 188/6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lipca 2015

Wiadomości

Zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 16 lipca 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 16 lipca 2015r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 281/8

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 281/8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lipca 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lipca 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lipca 2015

Wiadomości

Pierwszy przetarg nieograniczony - działka nr geod. 17 obręb Odoje

Dodanie nowej wiadomości: Pierwszy przetarg nieograniczony - działka nr geod. 17 obręb Odoje - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lipca 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 272/6 - obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 272/6 - obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 53 - Obręb Mikosze

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 53 - Obręb Mikosze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lipca 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lipca 2015

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 lipca 2015

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian