Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska, pokój 213, nr tel. 87 307 09 61

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału składa się do Burmistrza Orzysza.
Załączniki:
2. 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości
- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości ( akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienie sądu) – wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe w Piszu).

Gdzie odebrać formularze:

Do pobrania w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska (pokój 213) lub do pobrania na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości
2. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać:
- opis i położenie nieruchomości,
- granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
- oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
- granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
- linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., Nr 2000 ze zm.)

Opracował

Daniel Gawrych

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Daniel Gawrych

Data sporządzenia

piątek, 10 lip 2015 08:43

Data zatwierdzenia

piątek, 10 lip 2015 09:38
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 10 lip 2015 08:43
Data upublicznienia: piątek, 10 lip 2015 09:38
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1480 razy
Ilość edycji: 2