Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska, pokój 213 nr tel. 87 307 09 61

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Orzysz. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu pok. nr 004 (parter - Punkt Obsługi Interesanta).

Gdzie odebrać formularze:

Do pobrania w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska (pokój 213) lub do pobrania na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl

Opłaty:

Opłata skarbowa:

1) od wypisu
- do 5 stron - 30 zł
- powyżej 5 stron - 50 zł

2) od wyrysu
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
- nie więcej niż 200 zł
Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Orzyszu lub na konto UM Orzysz 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy może uzyskać każdy, niezależnie od prawa własności nieruchomości.

Podstawa prawna:

1. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z póżn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., nr 267)

Opracował

Daniel Gawrych

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Daniel Gawrych

Data sporządzenia

piątek, 10 lip 2015 09:13

Data zatwierdzenia

piątek, 10 lip 2015 09:38
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 10 lip 2015 09:13
Data upublicznienia: piątek, 10 lip 2015 09:38
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 2579 razy
Ilość edycji: 2