Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UZNANIE POBOROWEGO ORAZ ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Organizacyjny, pokój nr 43 telefon 87 424 10 52

Wymagane dokumenty

Podanie o uznanie za sprawującego opiekę. Do podania należy dołączyć :
- orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji osoby, nad którą sprawowana jest opieka;
- akt urodzenia dziecka,
- dokument potwierdzający odbywanie zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej lub kartę powołania dla poborowego.

Opłaty:

Podania i decyzje w tych sprawach nie podlegają opłatom skarbowym.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie, do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015r. Nr 144 ze zm.)

Opracował

Izabela Jaźwińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Izabela Jaźwińska

Zatwierdził

Sekretarz Gminy

Data sporządzenia

wtorek, 7 lip 2015 08:38

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 15:44
Data dodania: wtorek, 7 lip 2015 08:38
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 15:44
Opublikował(a): Ewa Wasilewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1646 razy
Ilość edycji: 1