Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 268/1 o pow. 500 m2, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Ł IV – łąki trwałe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12621 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieruchomość miejska.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZN - tereny zieleni nieurządzonej.

Roczna wysokość czynszu - 40,00 zł (0,08 zł / m2 - na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu
w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 28.07.2015 r. do dnia 18.08.2015 r.

Data powstania: wtorek, 28 lip 2015 14:52
Data opublikowania: wtorek, 28 lip 2015 14:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 sie 2015 08:16
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1038 razy