Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Zapraszamy do odwiedzania poniższych stron internetowych Instytucji bezpośrednio związanych z pozyskiwaniem funduszy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl
Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Regionalny Portal Informacyjny WROTA WARMII I MAZUR www.portal.warmia.mazury.pl