Urząd Miejski w Orzyszu

P RO T O K ÓŁ Nr XLVI

poniedziałek, 9 paź 2006 10:01
z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Orzyszu odbytej w dniu 30 sierpnia 2006 roku w sali nr 1 Urzędu Miejskiego od godz. 1005 do godz. 1250.
Czytaj całość

P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/06

środa, 12 lip 2006 09:50
z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Orzyszu odbytej w dniu 31 m a j a 2006r. w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu od godz. 1000 do godziny 1430.
Czytaj całość

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/06

poniedziałek, 22 maj 2006 11:46
z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu odbytej w dniu 29 marca 2006r. w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Orzyszu od godz. 1010 do godziny 1450.
Czytaj całość

P R O T O K Ó Ł Nr XLI/06

środa, 5 kwi 2006 07:56
z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Orzyszu odbytej w dniu 28 lutego 2006 roku w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu od godz. 1210 do godziny 1505.
Czytaj całość

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/05

czwartek, 5 sty 2006 09:39
z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu odbytej w dniu 30 listopada 2005r.od godz. 1010 do godz. 1420 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Czytaj całość

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/05

poniedziałek, 23 maj 2005 10:26
z XXX uroczystej sesji Rady Miejskiej w Orzyszu odbytej w dniu 03 marca 2005r. w sali posiedzeń W.D.W. w Orzyszu oraz w Kawiarni „Anna” od godz. 1010 do godz. 1615..
Czytaj całość